Diversiteits- en inclusiebeleid

ABN AMRO Diversiteits- en inclusiebeleid omvat regels en beleidsvoorschriften met betrekking tot het algemene (interne) beleid van ABN AMRO voor diversiteit en inclusie.

Het Diversiteits- en inclusiebeleid​ (PDF 45 KB) van ABN AMRO omvat regels en beleidsvoorschriften met betrekking tot het algemene (interne) beleid van ABN AMRO voor diversiteit en inclusie.

Met dit beleid wil ABN AMRO aangeven hoe zij zich inzet voor diversiteit en inclusie. Dat betreft onder meer het bevorderen van gelijke behandeling en het bieden van gelijke kansen, het voorkomen van intimidatie, het uitbannen van discriminatie en het naleven van nationale en lokale arbeidswetgeving. Uitvoering van dit beleid valt onder de verantwoordelijkheid van het management van business lines, landen en hun afzonderlijke Human Resources (HR)-afdelingen. Lees meer hierover op de Diversiteit & Inclusie pagina. 

Nadere vereisten en procedures met betrekking tot geschiktheids- en diversiteitsdoelstlelingen zijn vastgelegd in het Suitability policy​ (PDF 68 KB) dat van toepassing is op de Executive Board en de Raad van Commissarissen en hun leden. Dit omvat verschillende criteria ten aanzien van diversiteit, zoals geslacht en culturele achtergrond.