Toezichthouders

ABN AMRO staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), die daarin nauw samenwerkt met de nationale toezichthouder DNB, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De ECB is in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)  verantwoordelijk voor het toezicht op de grote banken in de eurozone. De belangrijkste doelstellingen van het SSM zijn het waarborgen van de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel, het vergroten van de financiële integratie en stabiliteit en het waarborgen van consistent toezicht

De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de werking van de financiële markten in Nederland. De AFM houdt hierbij toezicht op het gedrag van de gehele financiële sector: sparen, beleggen, verzekeringen en kredietverlening.

Governance and leadership structure