Regulatory & Governance

ABN AMRO heeft zich aan veel regels en richtlijnen te houden, waarvan sommige specifiek voor financiële instellingen gelden. Daarnaast hebben we eigen richtlijnen die een integere, cultuur bevorderen en mogelijke non-compliance voorkomen. Zo bewaken we onze integriteit. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende wet- en regelgeving en de Compliance, Risk en Governance pagina’s.

MiFID II

Sinds 3 januari 2018 is de Markets in Financial Instruments Directive II (MIFID II) in werking getreden. MIFID II beoogt de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken en daarmee de bescherming van beleggers te vergroten. 

Op de volgende webpagina’s kunt u meer informatie vinden over de verschillende onderwerpen die worden gereguleerd onder MIFID II.

Benchmark Verordening/IBOR

Op dit moment worden over de hele wereld rentebenchmarks hervormd, ook wel bekend als de IBOR Reforms. Met als doel de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en integriteit van deze benchmarks beter te waarborgen. De wettelijke grondslag voor deze IBOR Reforms is te vinden in de Benchmarks Verordening. De Benchmarkverordening is op 1 juni 2016 in werking getreden en sinds 1 januari 2018 van toepassing. De Benchmarkverordening bevat regels voor beheerders van benchmarks, contribuanten die data aanleveren voor de totstandkoming van benchmarks en de onder toezicht staande gebruikers van benchmarks. Op de volgende webpagina kunt u meer informatie vinden over de IBOR Reforms en de Benchmarkverordening.

Op de volgende webpagina kunt u meer informatie vinden over de IBOR Reforms en de Benchmarkverordening.

EMIR

De European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese verordening die geldt voor alle (rechts)personen met een zakelijke activiteit, die in de EU derivatentransacties aangaan of zijn aangegaan. EMIR bevat regels voor Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties, maar ook voor beursgenoteerde derivatentransacties (Exchange Traded Derivatives: ETD's). Door deze regels beoogt de Europese wetgever de handel in OTC derivatentransacties transparanter en veiliger te maken. De EMIR-regels zijn vanaf 2012 gefaseerd ingevoerd. Op de volgende webpagina kunt u meer informatie vinden over deze verordening.

Op de volgende webpagina kunt u meer informatie vinden over deze verordening.

PRIIPs

Sinds 1 januari 2018 is de Europese verordening Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) van kracht welke regels stelt voor een groot aantal beleggingsproducten. De PRIIPs-verordening heeft als doel het bieden van bescherming voor de belegger door de transparantie van beleggingsproducten te vergroten. Hierdoor moeten de aanbieders van deze producten een Essentiële-informatiedocument (Eid) opstellen en verstrekken aan een potentiële klant. De Eid helpt beleggers bij het krijgen van een beter inzicht van de werking van het product. 

Meer informatie over deze Eid’s kunt u vinden op de volgende webpagina.

Privacy

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels omtrent dataprotectie op Europees niveau aangescherpt en aangevuld. De AVG beoogt een uniform beleid te voeren voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Op de volgende pagina vindt u de privacyverklaring over het verwerken van uw persoonsgegevens in de contractuele verhouding met ABN AMRO.

FATCA

De Amerikaanse wet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) stelt regels voor het bestrijden van  belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen wereldwijd. Op grond hiervan moeten Nederlandse banken vaststellen of deze regelgeving van toepassing is op hun klanten. Deze regelgeving brengt voor klanten van Nederlandse banken mee dat zij informatie aan de bank moeten verschaffen.

Op de volgende webpagina’s vindt u meer informatie over FATCA.

PSD2

De Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) stelt regels over betaaldienstverlening. Met de invoering van PSD2 wordt beoogd om de concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer te vergroten. Zo kunnen straks naast banken ook andere bedrijven en instellingen betalingen uitvoeren en nieuwe betaaldiensten starten. Dit kan alleen als u daar toestemming voor geeft.

Op de volgende webpagina kunt u meer informatie vinden over PSD2.

Brexit

Het Brexit-wetsvoorstel van de Britse regering is goedgekeurd en bekrachtigd. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 om middernacht Nederlandse tijd de EU officieel heeft verlaten met een uittredingsakkoord. Daarmee is een overgangsperiode ingegaan die tot 31 december 2020 zal duren.

Meer informatie over de Brexit kunt u op de volgende webpagina vinden.

DAC6

Per 1 juli 2020 geldt de nieuwe EU regulering DAC6 (Directive of Administration Cooperation 6). De nieuwe richtlijn verplicht (hulp) intermediairs, zoals ABN AMRO, om (mogelijke agressieve) grensoverschrijdende fiscale constructies (RCBA’s) te melden aan de lokale belastingautoriteiten, met als doel belastingontwijking te voorkomen.

Vindt hier meer informatie over DAC6.

SRDII

De herziene aandeelhoudersrichtlijn (SRD II) en de implementatiewet streven naar het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en het bevorderen van transparantie. 

Onder SRD II moeten uitgevende instellingen en intermediairs voldoen aan bepaalde vereisten met betrekking tot het behalen van de bovengenoemde doelstellingen. Dergelijke vereisten omvatten maatregelen betreffende de identificatie van aandeelhouders, de overdracht van informatie tussen uitgevende instellingen, intermediairs en aandeelhouders, en het faciliteren van de uitoefening van aandeelhoudersrechten. 

ABN AMRO Bank N.V. verleent als intermediair diensten via digitale platforms waarmee uitgevende instellingen kunnen voldoen aan hun verplichtingen onder SRD II. Dergelijke diensten worden gereguleerd onder SRD II en intermediairs zijn verplicht om bepaalde wettelijke bekendmakingen te maken; graag verwijzen wij naar het volgende document

Compliance

Mocht u op zoek zijn naar belangrijke Compliance policy’s en documenten, Code of Conduct of de ABN AMRO Corporate Governance Code-verklaring, dan verwijzen wij u graag naar de volgende pagina’s.

KYC Centre

ABN AMRO wil financiële criminaliteit voorkomen. Daarom controleren wij uw identiteit en onderzoeken we het gebruik van uw rekening. Ook helpen we de overheid in de strijd tegen financiële criminaliteit. Hoe beter we u en uw bedrijf kennen, hoe beter we u van dienst kunnen zijn. Daarom hebben we een Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. 

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over het KYC Centre.

Sanctiewetgeving

Sancties zijn maatregelen van de internationale gemeenschap tegen een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze zijn een manier om het gedrag van een land of bestuur te veranderen. Ze kunnen gelden voor een land, een organisatie of een persoon. 

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp.

US Persons

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van een groot aantal producten en diensten is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (U.S). 

Belangrijke informatie voor US Persons vindt u hier.

Risk

Mocht u meer informatie willen over het Risk Management binnen ABN AMRO of onze Sustainability Policy willen raadplegen, dan verwijzen wij u graag naar de volgende webpagina’s.

Governance ABN AMRO

ABN AMRO bedient klanten binnen retail, private banking en corporate banking. We richten ons voornamelijk op Noordwest-Europa. In Nederland bieden we klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten via verschillende kanalen, zoals de Mobiel Bankieren-app en Internet Bankieren. 

Op de volgende webpagina’s treft u meer informatie over de governance binnen ABN AMRO.