Onze cultuur

Onze strategie vraagt om een cultuur van samenwerken en continu leren. Alleen met die manier van denken kunnen we een high performance organization zijn. De cultuur van ABN AMRO is de katalysator van de verandering waar we middenin zitten: onze medewerker zijn inventief, geven elkaar vertrouwen en gaan voor klanten door het vuur.

Naar een nieuwe cultuur

Onze strategie vraagt om een nieuwe cultuur. We kunnen namelijk alleen veranderen als we onszelf veranderen. We zijn een bank die ruimte creëert voor mensen en organisaties, om hun dromen en ambities waar te maken. Hoe groot of klein die ook zijn. Dat is het vertrekpunt bij alles wat we denken en doen. We willen voor onze klanten door het vuur gaan, we zijn ruimdenkend, creatief, daadkrachtig en kunnen ons snel aanpassen. We willen het samen doen en geven elkaar vertrouwen, we willen leren en fouten durven maken. Dat is de beweging die we willen maken.

Onze kernwaarden

Vertrouwd, deskundig en ambitieus: onze kernwaarden zijn de typerende waarden binnen onze organisatie. Ze laten zien hoe we willen dat klanten ons ervaren.

Vertrouwd
Solide, persoonlijk, verbindend. Draait om het aangaan en onderhouden van duurzame, lange termijn relaties, over waarde willen creëren voor elkaar. Elkaar echt goed leren kennen door te luisteren en open te staan voor elkaar. Weet mensen en materie aan elkaar te verbinden, heeft oog voor persoonlijke verschillen. Beloftes nakomen daarop kan iedereen vertrouwen. Helder, rechtdoorzee en eerlijk zijn, geen verborgen zaken. Risico en opbrengsten worden zorgvuldig afgewogen. Medewerkers realiseren dit naar klanten en naar elkaar. Klanten van ABN AMRO ervaren dat in ieder contact met de bank.

Deskundig
Vakbekwaam, gedisciplineerd, scherpzinnig. Ter zake kundig zijn. Een vak verstaan, de materie echt doorgronden en komen tot scherpzinnige inzichten die klanten verder helpen. Ruime ervaring hebben in de uitvoering en met de discipline om steeds weer de beoogde resultaten te bereiken. Gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak en hier ook voor staan. Nee zeggen als het tegen de vakkundigheid indruist en je verantwoordelijkheid hierin nemen. In staat de oplossingen eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken. Voor iedereen. Elke dag erop gericht om nog beter te worden in het vak door samen te werken en te leren van anderen binnen en buiten de bank.

Ambitieus
Gedreven, daadkrachtig, resultaatgericht. Is de drang om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Er méér uit te halen, te groeien. Weet continu wat er in de markt speelt en waar klanten echt behoefte aan hebben. Speelt hier pro-actief op in en is bedreven in het creëren van relevante oplossingen. Een positieve kijk hebben op wat in de toekomst mogelijk is en daar vorm en richting aan geven. ABN AMRO is niet voor niets een bank die méér wil voor haar klanten. Dat gaat verder dan meedenken alleen. Het is ook het realiseren van (innovatieve) oplossingen waar de ander niet aan denkt en buiten de eigen grenzen treden. Ambitieus voor medewerkers en klanten met ambitie. In denken, maar vooral in doen.