Purpose & Strategie

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale ongelijkheid: als maatschappij worden we geconfronteerd met grote uitdagingen. Er moet iets veranderen. Banken spelen een belangrijke rol bij maatschappelijke verbetering. Daar kun je lang over praten, of je komt in actie. ABN AMRO kiest voor het tweede.

Onze strategie is een invulling van onze purpose: banking for better, for generations to come. Met onze producten en diensten, en door de keuze die we maken, hebben we een positieve impact op onze omgeving. Op de samenleving, op onze klanten, onze investeerders en onze collega’s.

We hebben onze strategie aangepast en een zware focus aangebracht op duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld stevig in op de circulaire economie en scheppen een cultuur van innovatie en samenwerken.

Door constant over onze strategische doelen te blijven nadenken, blijven we wendbaar. Niemand weet hoe bankieren er onder invloed van digitalisering en open banking over vijf jaar uitziet. Wat we wel weten: ABN AMRO staat op een stevig fundament van economische en financiële kennis, waarmee we meebouwen aan een betere toekomst. Onze strategie valt uiteen in drie pijlers:

Support our clients’ transition to sustainability
We willen klanten helpen bij hun overstap naar duurzame producten en businessmodellen. Door onze gegevens, kennis en expertise in te zetten, en wel zo dat dit ook winstgevend is. We maken een positieve impact door te doen waar we goed in zijn: bankieren.

Reinvent the customer experience
ABN AMRO wil een klantgerichte en datagestuurde organisatie zijn. Een organisatie die waarde hecht aan de relatie met de klant, en die klanten gemak en herkenbaarheid biedt. Als onderdeel van de klantervaring voorzien we vanzelfsprekend in de basisbehoeften van de klant, maar gaan we ook voor de “wow”-factor.

Build a future-proof bank
Onze organisatie helpt onze medewerkers gedurende hun carrière alles uit zichzelf te halen. We geven onze mensen alles wat ze nodig hebben om met succes bij te dragen aan onze purpose en strategie. Met focus, betrokkenheid, en een hoge productiviteit.