Medewerkers aan het roer

Blog -

Staff in charge

Traditioneel gezien zijn banken behoorlijk hiërarchisch. Maar op die manier werken is niet meer van deze tijd. Dus moet onze werkwijze op de schop. Collega Frank vertelde hier onlangs al over. Een belangrijk aspect van de nieuwe werkwijze is het werken met zelfsturende teams, een vorm van agile werken. Een onderwerp dat mij enorm fascineert, omdat ik graag traditionele systemen help de draai te maken naar relevantie in de toekomst. Een interne blog die ik vorig jaar over het onderwerp schreef, bleek achteraf de katalysator voor zes succesvolle experimenten met zelfsturende teams die op dit moment al navolging krijgen binnen de bank.

Met meer beslissingsbevoegdheid op de werkvloer wordt de organisatie platter nathalie hazenberg Nathalie Hazenberg Organizational Agility

De ingrediënten van zelfsturing

Zelfsturing bestaat wat mij betreft uit twee belangrijke ingrediënten. Het eerste is zorgen voor meer beslissings-bevoegdheid op de werkvloer, waardoor een organisatie platter wordt. Het tweede? Als organisatie optimaal gebruikmaken van het talent en de creativiteit van medewerkers. Bij ABN AMRO zijn we hiermee volop aan het experimenteren. Ongeveer een jaar geleden werd ik benaderd nadat ik een blog over dit onderwerp had geschreven. Een leidinggevende vertelde me dat de manager in de laag tussen haar en het team wegging. Deze functie wilden zij en het team niet per se opnieuw invullen. Et voilà, het eerste experiment met een zelfsturend team was een feit! 

Experimenteren en ervan leren

Als teamcoach heb ik in dit team een dialoog begeleid. Ze bespraken waar het team heen wilde en hoe ze de eerste stappen in de goede richting konden zetten. Maar ook: welke talenten zijn hiervoor aanwezig en wie wil en kan welke rol of functie binnen het team vervullen? Door deze gedegen start begon dit experiment met een solide basis. Latere experimenten binnen andere teams leren dat juist die goede voorbereiding superbelangrijk is. Zo is een ander team dat met zelfsturing experimenteert, gestart zonder vooraf de gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen. En dat is ook prima, want dat mag in een experiment. Gaandeweg ontdekten ze dat ze toch behoefte hadden aan een soort tussentijdse kick-off, waarmee de leden een goede doorstart konden maken. Een belangrijke les dus voor ons allemaal: zelfsturing is niet loslaten. Het is juist heel goed nadenken welke kaders en randvoorwaarden je nodig hebt met elkaar. 

Tevreden medewerkers met enorme teamgeest

Inmiddels zijn de experimenten officieel afgesloten met een evaluatie, maar de beweging zet door.  Over het algemeen bleken de medewerkers die deelnamen aan de experimenten echt supertevreden. Ze zijn ontzettend betrokken en gemotiveerd, groeien in hun functie en op persoonlijk vlak. Maar liefst 79 procent ziet verbetering in de eigen prestaties en 77 procent in die van het team. 77 procent zegt ook tevredener te zijn met hun werk. Wel zie je vaak dat medewerkers het in het begin wel spannend vinden. Want hoe beoordeel je elkaar zonder leidinggevende? Waarop reken je elkaar af? 

Blijven pionieren

Wat ik mooi vind, is dat de allereerste experimenterende teams blijven pionieren. Ze blijven zelf doorontwikkelen en helpen anderen door kennis te delen. Inmiddels is de afdeling waar het eerste team deel van uitmaakt in zijn geheel platter georganiseerd en werken ze aan een cultuur waar meer ruimte is voor zelfsturing. Mooi toch! De vraag naar hulp bij de beweging naar zelfsturing groeit. Enkele leden uit dit team zijn ook lid van een multidisciplinaire groep mensen waarmee we een visie op zelfsturing ontwikkelen. Dit moet leiden tot meer ruimte voor zelfsturing binnen de bank, met medewerkers die hun talenten relevant in zetten en hiervoor volop de ruimte en het vertrouwen krijgen om het verschil te maken. Het uiteindelijke doel hiervan? Sneller kunnen inspelen op de buitenwereld en de veranderende klantbehoefte met een wendbaardere organisatie, waarin de nadruk ligt op slim, digitaal werken, met meer beslissingsbevoegdheid in alle lagen van de organisatie. En meer werkgeluk!

Relevante links

Delen

Meer blogs

Naar overzicht blogs

Filteren op