Onze focuspunten

Men behind magnifying glass

ABN AMRO richt zich naast de vier aandachtsgebieden in haar duurzaamheidstrategie op vier belangrijke thema’s: circulaire economie, klimaat, mensenrechten en sociaal ondernemen. We hebben een aantal verklaringen ondertekend, waarin is vastgelegd hoe we omgaan met kansen en uitdagingen binnen deze thema's. Ze gelden voor alle activiteiten binnen ABN AMRO en de relaties die we aangaan met derde partijen.

Circulaire economie

Circular economy

ABN AMRO ziet de circulaire economie als kans om de uitdagingen rond de uitputting van grondstoffen het hoofd te bieden. Door in gesprek te gaan met onze klanten, kansrijke partijen bij elkaar te brengen en pilot projecten te lanceren, zoeken we naar concrete manieren om de circulaire economie te versnellen.

Lees meer over circulaire economie

Klimaatverandering

World in hands

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan. ABN AMRO neemt dan ook haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door onze CO2-voetafdruk te verkleinen en de geleerde kennis te delen met onze klanten.

Lees meer over klimaatverandering

Mensenrechten

Handen mensenrechten

Mensenrechten respecteren is voor ABN AMRO een integraal onderdeel van verantwoord zakendoen. We willen voldoen aan wat de maatschappij van ons verwacht: iedereen bewust waardig behandelen. We werken intensief samen met verschillende partijen. Door samen te werken kunnen we echt verschil maken.

Lees meer over mensenrechten

Sociaal ondernemen

Portret van werknemers in een fabriek

We vinden sociaal ondernemerschap een belangrijk thema. Daarom ondersteunt ABN AMRO sociaal ondernemers financieel én inhoudelijk. We investeren in sociale ondernemingen, en zetten onze kennis, financiële expertise en ons netwerk proactief in.

Lees meer over sociaal ondernemen