Mensenrechten integraal onderdeel van verantwoord zakendoen

Internationale Mensenrechtenconferentie 2015
Internationale ABN AMRO mensenrechtenconferentie 2015 Bekijk de videocompilatie

Corinne Dettmeijer
Samen werken aan mensenrechten Bekijk de video

Human Rights Guide
Human Rights Guide​ (PDF 9 MB)

Mensenrechten respecteren: het staat centraal in alles wat we doen bij ABN AMRO. Niet alleen verwacht de maatschappij dit van ons, we beschouwen het ook als integraal onderdeel van verantwoord zakendoen.

Mensenrechtenverklaring als leidraad

Onze mensenrechtenverklaring​ (PDF 160 KB) is gebaseerd op internationale richtlijnen en conventies, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. We handelen naar deze afspraken in al onze activiteiten, door alle lagen van onze organisatie heen en in iedere relatie die we onderhouden.

Daarnaast heeft ABN AMRO de UN Guiding Principles getekend. Hiermee legden we vast te gaan rapporteren over onze inspanningen op het gebied van mensenrechten. We werken continu aan advies en beleid op dit gebied. Zo zorgen we ervoor dat wij onze verantwoordelijkheden nakomen, en onze zakenrelaties dit ook doen.

Samenwerking met NGO’s, vakbonden en de overheid

ABN AMRO heeft in oktober 2016 het IMVO-convenant voor de bancaire sector ondertekend. Dit convenant wordt gesteund door dertien banken, alsmede verschillende maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid. Het doel ervan is om mensenrechten verder te integreren in de bedrijfsvoering van banken, en om samenwerking te bevorderen op gebieden als het controleren van ketenleveranciers en betrokkenheid bij klanten in risicosectoren.

Belang van mensenrechten in de hele keten

We werken intensief samen met leveranciers, investeerders, ngo’s en spelers uit de wetenschap en politiek. Respect voor mensenrechten is belangrijk in de hele keten; door samen te werken kunnen we echt verschil maken. Dit doen we onder andere met SHIFT, Global March against Child Labour en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Aandacht via Human Rights Guide

Om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij klanten en de dialoog met hen aan te gaan, ontwikkelde ABN AMRO de Human Rights Guide​ (PDF 9 MB). In deze gids geven we aan waar we staan op het gebied van mensenrechten, maar ook wat we verwachten van onze klanten en de bedrijven waarmee we werken.

Relevante artikelen