06 Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we uw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U leest hieronder wie dat zijn. Maakt u geld over naar een andere bank? Dan komen uw persoonsgegevens natuurlijk ook daar terecht. Dat kan niet anders. 

Onze dienstverleners

Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening. Dat heet uitbesteden. Wij mogen uw gegevens niet zomaar aan hen geven. Daar zijn wettelijke regels voor. Wij kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Soms schakelen we andere partijen in die ook diensten verlenen, zoals advocaten, accountants of deurwaarders. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Bemiddelaars

We werken ook met bemiddelaars. Het kan dus zijn dat u een verzekering bij ons heeft, maar dat u die heeft afgesloten via een assurantiebemiddelaar. Deze bemiddelaars verwerken uw persoonsgegevens en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Kijk op de website van de bemiddelaar om te lezen hoe zij met persoonsgegevens omgaan. 

Bevoegde publieke instanties

Onze toezichthouders, de Belastingdienst, het openbaar ministerie, en andere (overheids)instanties kunnen persoonsgegevens van u bij ons opvragen. In de wet staat wanneer wij die moeten geven. Werknemers in de financiële sector zijn gebonden aan het Tuchtrecht Banken. In het kader van een tuchtrechtzaak kan het zijn dat persoonsgegevens verstrekt worden aan de Stichting Tuchtrecht Banken. 

Verleners van financiële diensten

Wilt u dat we uw persoonsgegevens aan verleners van financiële diensten geven? Dit kan als u eerst uw toestemming geeft. We zijn dan verplicht uw persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken. Wanneer u uw persoonsgegevens zelf deelt met anderen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de ontvangers. Dan geldt het Privacy Statement van derden.