09 Beveiliging van uw persoonsgegevens


We doen onze uiterste best om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen. 
 • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens. 
 • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.
Juist vanwege uw veiligheid kunnen wij niet in detail treden over de exacte maatregelen die we nemen. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien wel eens te maken hebt gehad:
 • Beveiligen van onze online diensten 
 • In twee stappen vaststellen wie u bent (authenticatie)
 • Controlevragen wanneer u met ons belt
 • Eisen aan de manier van het versturen van vertrouwelijke documenten
 • Extra beveiligde berichten in de Mobiel Bankieren app en Internet Bankieren voor vertrouwelijke informatie.
Veiligheid is iets waar we ook sámen met u verder aan willen werken. Heeft u bijvoorbeeld te maken gehad met lekken in de beveiliging? Dit kunt u via onze website vertrouwelijk aan ons melden.

Het waarschuwingssysteem van de banken

Om de veiligheid van ABN AMRO en de financiële sector te beschermen, hebben de financiële instellingen in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand: 

 • ooit fraudeerde 
 • probeerde te frauderen 
 • of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector. 
Op de site van de NVB leest u meer over dit waarschuwingssysteem en hoe dit werkt.