05 Onze groep en uw persoonsgegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens binnen onze groep delen voor bepaalde doelen. Dit mag voor interne administratieve doelen, om de dienstverlening aan u te verbeteren, omdat de wet zegt dat het moet of om te voldoen aan onze zorgplicht. Als u bijvoorbeeld een lening bij ons aanvraagt is het noodzakelijk om te weten of u al een lening heeft bij een van onze dochtermaatschappijen. Zo kunnen wij een completer beeld krijgen van uw financiële situatie. 

Ook mogen dochtermaatschappijen van ABN AMRO u benaderen met aanbiedingen. Daarbij moet u dan wel kunnen zien dat het inderdaad gaat om een onderneming die bij onze groep hoort. Bijvoorbeeld doordat onze naam of logo’s gebruikt worden of doordat dat duidelijk wordt gezegd op de website of in advertenties.

Verplichte persoonsgegevens

Hebben wij persoonsgegevens van u nodig om een overeenkomst met u af te sluiten? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet? Of zijn deze persoonsgegevens noodzakelijk voor de overeenkomst? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst met u aangaan. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke persoonsgegevens verplicht zijn.

Wilt u dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens of andere persoonsgegevens die we nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van de bank.

Camerabeelden, telefoongesprekken en (video)chats

Als u een bankkantoor bezoekt, kunnen wij camera-opnames van u maken. Dit doen wij voor de veiligheid. Het is ook mogelijk om via telefoon of (video)chat contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies.  Ook kunnen wij uw telefoongesprekken of (video)chatgesprekken met onze collega's opnemen. Dit doen wij om:

  • onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld om onze medewerkers te coachen of te beoordelen,   
  • vanwege een wettelijke verplichting, 
  • bewijs te kunnen leveren, of 
  • om fraude te voorkomen. 

Wij gaan zorgvuldig om met zulke beeld- en geluidsopnamen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruikmaken, zoals het recht op inzage. 

Social Media

Wij gaan via (eigen) socialmediakanalen in gesprek met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Dit doen wij om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden die via social media binnenkomen. Wij gebruiken hiervoor het internet en de socialmediakanalen, zoals Facebook en Twitter. Daarnaast mengen wij ons in discussies op deze kanalen en/of beantwoorden we individuele, relevante vragen en opmerkingen van andere deelnemers. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij dan persoonsgegevens vastleggen. Deze verwerken wij uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring.