01 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. 

Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens. Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Biometrische persoonsgegevens vallen hier ook onder. Denk hierbij aan het gebruik van gezichtsherkenning of uw vingerafdruk als u inlogt in de Mobiel Bankieren app. Deze gegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als u daar uw toestemming voor geeft. Anders niet.

Uw persoonsgegevens die wij van anderen hebben gekregen

Stel, uw partner vraagt ook namens u een lening aan. Dan mogen wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u opvragen. Het kan ook gaan om persoonsgegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • (openbare) registers waarin uw persoonsgegevens staan, zoals het BKR. Lees meer over wat wij moeten doen om te voldoen aan de wet
  • openbare bronnen zoals kranten, internet en gedeelten van sociale media die niet privé zijn. Lees meer over wat we doen met het oog op fraudebestrijding en terrorisme-financiering en marketingactiviteiten.
  • bestanden van andere partijen die persoonsgegevens over u verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.