Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is een bijeenkomst van ABN AMRO met haar aandeelhouders en certificaathouders. Een Algemene Vergadering moet minstens een keer per kalenderjaar gehouden worden volgens de wet en de statuten van ABN AMRO Bank NV. In deze Jaarlijkse Algemene Vergadering rapporteert ABN AMRO over zijn onderneming en activiteiten en geeft het verantwoording en rekenschap aan zijn aandeelhouders en certificaathouders. Naast de gewone Algemene Vergadering kan ook een Bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen worden voor zaken waarover de Algemene Vergadering moet beslissen.

Voorbeelden van besluiten die goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering zijn:
  • Goedkeuring van besluiten van de Executive Board over belangrijke wijzigingen in de identiteit of het karakter van ABN AMRO Bank N.V.
  • Wijzigingen in de statuten van ABN AMRO Bank N.V.
  • Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.
  • Het verlenen van decharge aan de leden van de Executive Board en de Raad van Commissarissen.

Meer informatie