Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is een bijeenkomst van ABN AMRO met haar aandeelhouders en certificaathouders. Een Algemene Vergadering moet minstens een keer per kalenderjaar gehouden worden volgens de wet en de statuten van ABN AMRO Group NV. In deze Jaarlijkse Algemene Vergadering rapporteert ABN AMRO over zijn onderneming en activiteiten en geeft het verantwoording en rekenschap aan zijn aandeelhouders en certificaathouders. Naast de gewone Algemene Vergadering kan ook een Bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen worden voor zaken waarover de Algemene Vergadering moet beslissen.

Voorbeelden van besluiten die goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering zijn: Bekijk de laatste webcast.

Meer informatie