Een vijf!

Blog -

Schoolklas zwart wit

Vroeger op school kreeg ik af en toe een vijf terug voor een proefwerk. Soms voelde dat terecht, omdat ik weinig had gedaan. Maar een enkele keer was er teleurstelling: ik had het gevoel dat mijn werk niet was beloond, terwijl ik de stof wel dacht te begrijpen. Ik ging dan bij de docent langs om verhaal te halen. Die zei vaak: “Ik zie dat je het snapt, maar het staat er nog niet goed genoeg.” Tevergeefs probeerde ik thuis uit te leggen dat ik er écht voor had gewerkt.

Het is geen eerlijke afspiegeling van onze inspanningen op dit gebied. Andius Teijgeler Andius Teijgeler Directeur Communications and Sustainability

Een vijf voor mensenrechten

Van de week kreeg ABN AMRO van Banktrack een vijf voor haar mensenrechtenbeleid. Eerlijk gezegd nog net iets erger dan de vijf op school, want de schaal loopt tot twaalf punten. En ook nu heb ik het gevoel dat het cijfer niet terecht is: het is geen eerlijke afspiegeling van onze inspanningen op dit gebied.

Afspraken binnen de bank: een goed begin

Uiteraard onderschrijft ABN AMRO de UN Guiding Principles voor Human Rights. We hebben ze bovendien vertaald naar een verklaring die is aangenomen door ons hoogste policy-orgaan: het Group Risk Committee. Dit wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur. En samen met non-profitorganisatie Shift werken we hard aan de concrete invulling van dit beleid.

We kijken bijvoorbeeld kritisch naar onze eigen bedrijfsvoering. Te beginnen bij ons HR-beleid, waarin we streven naar meer diversiteit binnen de bank. Senior Management heeft hier targets voor en we boeken concrete voortgang. Verder checken we goed bij onze inkoop op mogelijke schendingen van mensenrechten. Zo letten we bij ons schoonmaakcontract op de arbeidsomstandigheden.

De echte uitdaging zit in de keten

Maar dat is relatief makkelijk gedaan. Het wordt pas spannend wanneer we klanten spreken die in een keten zitten waar mogelijk mensenrechten-issues spelen. Of het nu gaat om katoen uit Oezbekistan of scheepssloop of -bouw in het Midden-Oosten: we gaan het gesprek aan. We vragen onze klanten naar hun mensenrechtenbeleid en hoe ze dit uitvoeren, en werken met ze samen richting betrokken overheden. Ook willen we hun verbeterplannen zien. Die volgen we nauwlettend, want we willen weten of ze hun doelen halen.

Beter lang betrokken dan geen invloed

Om in zulke gesprekken goed beslagen ten ijs te komen, doen we onder meer onderzoek en spreken we met betrokken ngo’s, experts en andere stakeholders. Ons uitgangspunt is dat we altijd eerst het gesprek aangaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen kiezen we ervoor om de relatie te stoppen, bijvoorbeeld bij onvoldoende resultaat en impact. We geloven dat het beter is om zo lang mogelijk in gesprek te blijven, omdat we dan tenminste nog invloed hebben. Die verliezen we op het moment dat een andere bank onze kredieten vervangt. We realiseren ons daarbij dat we lang niet altijd in staat zijn om alles te overzien. We zijn immers afhankelijk van publieke bronnen en de informatie die onze klant verschaft. Juist daarom is het goed om ook ngo's te horen.

Sectoranalyses sporen mensenrechten-issues op

Toch is de impact van een individueel bedrijf in een sector vaak beperkt. Als het één klant lukt om arbeidsomstandigheden te verbeteren en de rest van de sector doet niet mee, dan kan de klant soms moeilijk concurrerend blijven. We zijn daarom met Shift, een ngo die helpt bij de implementatie van de Guiding Principles, begonnen met een methodiek om sectoranalyses te maken. Vervolgens kijken we of we meer sectoraal het gesprek aan kunnen gaan. De eerste sector waarvoor we zo'n analyse gemaakt hebben, is die van de diamanten.

Eerst diamanten, nu cacao

De belangrijkste bevinding hieruit was dat het befaamde Kimberley-certificaat maar een deel van de mensenrechtenproblemen afdekt. Inmiddels voeren we gesprekken met verschillende partijen in de keten, om hen aan te spreken op hun rol. Dankzij onze relatief grote positie als financier in de sector, zijn we een geloofwaardig gesprekspartner. De tweede keten waar we inmiddels aan zijn begonnen, is die van de cacao.

Duurzaamheidsgids fashionindustrie smaakt naar meer

De keuze om sectoren en ketens als vertrekpunt te nemen, is er overigens één die voor heel Duurzaamheid geldt. Het begon met de uitgifte van een duurzaamheidsgids, die we samen met Schuttelaer en Partners hebben gemaakt voor de fashionindustrie. Daar werd zo positief op gereageerd, dat we besloten om op die lijn verder te gaan.

Mensenrechten zijn van alledag

En dan tóch een vijf, vraagt u zich wellicht af. Ja, toch een vijf. Deels terecht, want we vertellen ons verhaal nog onvoldoende en je kunt het ook nog te weinig teruglezen. Maar dat betekent niet dat het er niet is. We willen het dan ook meer laten zien, omdat het onderwerp te belangrijk is om een onvoldoende op te scoren. Wat ons betreft is het ‘business as usual’. Verplichte kost! 

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs