Duurzaam bankieren: nuances en dilemma's

Blog -

Katoenplant

Wat doet ABN AMRO op het gebied van duurzaamheid? Met dit blog wil ik daar inzicht in geven. ABN AMRO wil in haar duurzaamheidsambitie graag in gesprek met klanten, NGO's en andere belangstellenden. We hebben niet de waarheid in pacht, maar nemen je graag mee op de weg die wij bewandelen, met  tegenslagen en successen. Op die weg krijgen we met dilemma's te maken. Bij die dilemma's wil ik beginnen.

Duurzaam bankieren: nuances en dilemma's Andius Teijgeler Andius Teijgeler Directeur Communications and Sustainability

De bank wordt regelmatig geconfronteerd met zeer uitgesproken meningen van NGO's over onze klanten. Daarbij wordt voorgesteld dat alles in de wereld is te vatten in termen van goed of fout, van zwart of wit. Uit eigen ervaring weet ik dat discussies vaak genuanceerder zijn dan men vaak geneigd is te denken.

Dilemma: katoenproductie Oezbekistan
Neem het voorbeeld van de katoenproductie in Oezbekistan. Oezbekistan is een land dat met harde hand wordt bestuurd door president Karimov. Het land wordt beschouwd als een bondgenoot in de strijd tegen het terrorisme. De economische toestand is slecht. Het land steunt zwaar op de landbouw,  zoals de katoenproductie. Daar is best veel op aan te merken. Zo is er bij de katoenoogst sprake geweest van kinderarbeid en dwangarbeid.  Het hele land moet meehelpen met de oogst.
Daar wil de bank niets mee te maken hebben. In het verleden is er echter wel aan een klant van de bank, een handelaar, een kredietlijn beschikbaar gesteld om katoen te kopen in Oezbekistan. Dan komt natuurlijk de vraag op wat we hiermee willen.

Mijn eerste reactie was: stoppen! Maar ik kreeg tegengas. Het ging om de volgende argumenten:

  • Kinderarbeid is in Nederland gestopt met het Kinderwetje van Van Houten. Kinderarbeid in de landbouw was daar echter aanvankelijk van uitgesloten. Nog vele jaren werkten boerenzonen thuis mee. Wanneer is kinderarbeid destructief voor kinderen en wanneer heb je het over ‘meehelpen’? 

  • De Oezbeekse overheid heeft de oogst van katoen als ‘gevaarlijk werk ‘bestempeld en meewerken is alleen toegestaan voor kinderen ouder dan 15 jaar. We zetten al enkele jaren samen met klanten en handelaren druk op de Oezbeekse overheid om ze te bewegen het International Labour Organisation (ILO) verdrag dat ze hebben ondertekend, ook uit te voeren.

  • De ILO heeft afgelopen jaar voor het eerst inspecties mogen uitvoeren en geen kinderarbeid geconstateerd, zo blijkt uit een tussenrapportage. In juni 2014 volgt het officiële rapport. 

  • Diverse (toezichthoudende) partijen constateren dat Westerse organisaties druk uitoefenen op de Oezbeekse regering om haar beleid aan te passen, terwijl niet-Westerse  organisaties geen enkele voorwaarde stellen aan de katoenproductie.

  • Een klant kan ook met een generieke kredietfaciliteit een financiering bij een partij die geen eisen stelt  of met eigen middelen deze business financieren. Als we ‘nee’ zeggen en de klant vertrekt, kan de bank de klant niet meer aanspreken of invloed uitoefenen.

Hoe zwaar telt elk van die argumenten mee? Het eerste jaar besloten we de faciliteit voort te zetten met een aangescherpte aanpak voor ons engagement met de klant en de overheid. Het tweede jaar was de vraag welke resultaten het engagement heeft opgeleverd. Enerzijds hoorden  we positieve geluiden. Er is geen of minder sprake van kinderarbeid, volgens de ILO, die voor het eerst haar inspectietaak  heeft kunnen uitoefenen.  Anderzijds is er wel sprake van ‘dwangarbeid’.  Ambtenaren moeten verplicht op het land werken tijdens de oogst. Dat je zelfs daar genuanceerd naar kunt kijken kwam aan het licht toen bij de bespreking van het dilemma een student uit een voormalige Sovjetstaat wees op zoiets als (maatschappelijke) dienstplicht. Eigenlijk ook te bestempelen als ‘dwangarbeid’…

De komende weken maken we ons finale oordeel op. Ik hou je op de hoogte van de stappen die we gaan zetten.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs