Prijzen industriële grondstoffen stijgen verder in 2014

Blog -

Metaalindustrie sector

Huidige stand van regionale PMI’s werkt gunstig uit voor industriële metaalmarkten. Productie en de vraag naar industriële metalen stijgen verder komend jaar. Vraag vanuit China naar industriële grondstoffen blijft ook in 2014 solide.

Prijzen van basismetalen trekken aan, in de staalsector zwakken prijzen juist af Casper Burgering Casper Burgering Senior Sector Econoom

Vraag naar basismetalen blijft solide

In 2013 zijn de meeste basismetalen (aluminium, koper, nikkel en zink) gedaald in prijs ten opzichte van het begin van het jaar. Het komend jaar zullen de prijzen naar verwachting stijgen. Op basis van de huidige PMI-standen voor de industrie in China, de eurozone en de Verenigde Staten verwacht ABN AMRO in de komende maanden een sterkere productiegroei. De PMI’s in de belangrijkste metaal consumerende regio’s staan al enige tijd comfortabel boven de 50 indexpunten. Hieruit blijkt dat de activiteit in de industrie (in China, de eurozone, VS) verder aantrekt. De huidige macro-economische ontwikkelingen van de grootste metaalconsumerende landen en cijfers van de metaalverbruikende sectoren bieden eveneens op korte termijn een goede basis voor groei in de cyclische metaalmarkten. Wel krijgen alle basismetaalmarkten volgens ABN AMRO in 2014 te maken met overaanbod. Maar doordat de koers van de wereldeconomie gericht is op verder aantrekkende groei zal de vraag naar metalen ook blijven toenemen en zullen cyclische metaalmarkten hiervan profiteren.

De vraag vanuit China naar industriële metalen blijft relatief hoog

Voor China, ’s werelds grootste verbruiker van industriële metalen, verwacht ABN AMRO in 2014 een economische groei van 8 procent. Een toenemende groei van de export en een stijgende binnenlandse consumptie zullen hieraan waarschijnlijk het meeste bijdragen, terwijl het tempo van de groei van de investeringen in de infrastructuur geleidelijk zal afnemen. Hierdoor is naar verwachting weliswaar sprake van een lagere groei van de vraag naar industriële metalen, maar blijft deze relatief hoog.

Prijzen van basismetalen trekken aan, in de staalsector zwakken de prijzen juist af

In de staalsector zijn de basisomstandigheden aan de beterende hand, gezien de positie van de productie PMI in de meeste regio's. Maar doordat overcapaciteit in vooral Europa en China nog een structureel probleem vormt en de vraag nog relatief zwak is, zullen we hier nog geen significante verbeteringen zien op de lange termijn. Ook de aluminiumsector heeft te maken met overcapaciteit en hoge voorraden. Echter de vraag naar dit metaal zal het komende jaar solide blijven, waardoor de prijs licht zal aantrekken. In de overige basismetaalmarkten (koper, nikkel en zink) ziet de balans tussen vraag en aanbod er relatief beter uit. Op basis van historische prijsontwikkelingen blijkt dat in de eerste vier maanden van het jaar industriële metaalprijzen doorgaans een rally-moment meemaken. De industriële metaalprijzen van afzonderlijke metalen zijn echter onderhevig aan een breed scala van (niet-)economische factoren en fundamentele ontwikkelingen. Dit zal uiteindelijk bepalend en doorslaggevend zijn voor de prijsrichting. Op basis van de historische prijstrend in combinatie met de sterke positie van de regionale productie PMI's denken wij dat op de korte termijn de prijzen voor industriële metalen zullen verbeteren.

Documenten

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs