Het verhaal van de beursgang (deel 1)

Blog -

ABN AMRO Hoofdkantoor

Fred Bos, Senior Managing Director bij ABN AMRO is verantwoordelijk voor het proces van de beursgang van ABN AMRO. Hij legt in deze blog uit hoe de beursintroductie in zijn werk gaat en hoe hij dat persoonlijk ervaart: ‘Een fascinerend proces om mee te maken.’

De voorgenomen beursgang van ABN AMRO heeft een hele voorgeschiedenis. In 2008 nationaliseerde de Nederlandse staat Fortis Bank Nederland en het deel van ABN AMRO dat eerder door Fortis was overgenomen. Toen al was duidelijk dat ABN AMRO op termijn weer geprivatiseerd zou worden. De minister van Financiën stelde daaraan drie voorwaarden: ten eerste een stabiele financiële sector, ten tweede voldoende geïnteresseerde investeerders en ten derde een bank die er klaar voor is om weer duurzaam op eigen benen te staan. Aan deze voorwaarden wordt nu voldaan.

Voorbereiden

In augustus 2013 laat minister Dijsselbloem van Financiën weten dat ABN AMRO zich intern kan voorbereiden op een mogelijke beursgang. Naar aanleiding daarvan is het IPO Programma binnen ABN AMRO eind 2013 onder mijn leiding gestart. Samen met mijn team en de hulp van vele collega's binnen de rest van de organisatie zorgen we ervoor dat alle stappen die nodig zijn in de voorbereiding op de beursgang goed en zorgvuldig worden uitgevoerd.

Instemming kabinet en Tweede Kamer

Belangrijke mijlpaal in de aanloop naar de voorgenomen beursgang van ABN AMRO was vrijdag 22 mei 2015. Op 22 mei 2015 heeft het kabinet het voornemen bekend gemaakt ABN AMRO naar de beurs te brengen. Vervolgens heeft de Tweede Kamer daarmee ingestemd. Toen meldde minister Dijsselbloem ook dat de beursgang vanaf het vierde kwartaal van 2015 kon plaatsvinden. Daarna begon voor ons een nog intensievere periode. Niet alleen binnen ABN AMRO, maar ook bij de andere organisaties die betrokken zijn bij de voorgenomen beursgang.

Veel werk

De Nederlandse staat is eigenaar van ABN AMRO, maar het dagelijks beheer van de aandelen is in handen gegeven van NLFI. Deze stichting heeft in juli en augustus in totaal elf banken geselecteerd die helpen met de voorgenomen beursgang. Er moet veel werk verricht worden. Zo moet bijvoorbeeld de presentatie worden voorbereid die de leden van de Raad van Bestuur straks geven aan de institutionele beleggers. En het prospectus moet worden opgesteld. Daarin staat alle informatie die essentieel is voor een belegger om een goede afweging te kunnen maken om in ABN AMRO te beleggen.

ABN AMRO presenteert zich

Intussen is ook de analistenpresentatie achter de rug. Tijdens deze presentatie presenteert de Raad van Bestuur van ABN AMRO onder andere de strategie en financiële resultaten van de bank aan de researchanalisten van de banken. Op basis hiervan schrijven zij researchrapporten. De analisten gaan vervolgens hun visie op ABN AMRO met potentiële beleggers zoals pensioenfondsen en andere grote investeerders bespreken. Heel belangrijk is ook dat de Nederlandse en Europese toezichthouders een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven voor de beursgang en voor de beschermingsstructuur, die ervoor moet zorgen dat de bank tijdelijk beschermd wordt tegen een eventuele vijandige overname.

Intention to float

Vandaag hebben NLFI en ABN AMRO het voornemen om ABN AMRO naar de beurs te brengen officieel bekendgemaakt. Dat heet intention to float. Het uitspreken van de intentie om naar de beurs te gaan, betekent echter nog niet dat de beursgang ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Bij de publicatie van het prospectus wordt voor het eerst een mogelijke datum van de voorgenomen beursgang genoemd. Dit is een logische volgende stap naar de toekomst. Een toekomst waarin we blijven luisteren naar onze klanten en zij hun bankzaken gewoon kunnen blijven doen op hun eigen vertrouwde manier.

Fascinerend proces

Het is een fascinerend proces om mee te maken. Stap voor stap werken wij toe naar de dag dat de eerste certificaten van aandelen ABN AMRO op de beurs verhandeld worden.
Veel partijen zijn bij dit proces betrokken. Nog meer mensen kijken mee hoe het ons vergaat. Iedereen werkt eraan mee om het proces soepel te laten verlopen. Er wordt enorm veel werk verzet. Zo wordt de beursgang weer een stukje dichterbij gebracht. Als wij goed blijven doen wat wij doen voor onze klanten en heel goed blijven afstemmen met alle partijen, heb ik er het volste vertrouwen in dat wij het proces succesvol zullen doorlopen.

Delen

Lees meer over