Hoe beleid tot duurzame verbetering leidt

Blog -

Vrije uitloop biggen

Als bank investeer je niet in clusterbommen of illegale houtkap; wel in duurzame oplossingen als zonnepanelen. Daar is iedereen het wel over eens. Heel zwart-wit, heel 'wel-niet'. Toch zijn er veel grijsgebieden, waarin de 'juiste' beslissing niet zomaar genomen is. Juist voor houvast in die situaties hebben we beleid. Maar hoe maak je dat, voor wie en wat gebeurt ermee? Ik geef je graag een kijkje in de keuken van ons duurzaamheidsbeleid.

De potentiele impact van ABN AMRO is enorm; een kleine beleidswijziging heeft een groot bereik en dus veel effect. Marieke Abcouwer Marieke Abcouwer Adviseur Social & Ethical risks & Policy

Impact via klanten

Goed beleid begint niet met wat je doet of laat, maar waarom. Ons bereik – en daarmee onze invloed – als grootbank is aanzienlijk. We financieren de activiteiten van een grote groep klanten met uiteenlopende bedrijfsactiviteiten; zowel duurzaam als minder duurzaam. We financieren de samenleving. Dat geeft ons een verantwoordelijkheid. Het ligt voor de hand om vooral geld beschikbaar te stellen voor duurzame activiteiten en geld weg te houden bij minder duurzame activiteiten. Maar met simpelweg ‘nee’ zeggen bereiken we niet zo veel. Liever gaan we met onze klanten in gesprek en helpen we ze verduurzamen. Ons beleid is hiervoor de basis.

Ook duurzame zaken zijn zaken

Een andere reden om goed beleid te maken is gewoon gezonde business: financiële risico’s managen. Financieren we een bedrijf dat er lagere duurzaamheidsstandaarden op na houdt en er gaat iets mis, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Stel, van ons geld wordt een chemische fabriek gebouwd, maar niet volgens alle veiligheids- en duurzaamheidseisen. Je ziet het voor je: een grote knal, 30 gewonden en 200.000 liter ethanol in het oppervlaktewater. Behalve de desastreuse gevolgen voor mens en milieu, kost het kapitalen om dat op te ruimen. Het bedrijf heeft vervolgens geen geld meer over om zijn lening aan ons af te lossen. Geen bank wil het risico lopen dat geleend geld niet terugkomt, wij dus ook niet.

Papieren tijger of efficiënte tool?

Zowel voor onze klanten als voor onze relatiemanagers geeft beleid houvast. Relatiemanagers zorgen ervoor dat ABN AMRO geen onaanvaardbare duurzaamheidsrisico’s neemt als we geld uitlenen of een rekening openen. De klant heeft er ook baat bij om deze risico’s te vermijden. Ons beleid geeft hem daar de handvaten voor. Het is zoals gezegd niet zo dat de klant alleen groene vinkjes moet scoren. Alle policies hebben een duidelijke engagement-component. Kun en wil je zaken verbeteren? Dan gaan we daarover in gesprek, krijg je hiervoor de tijd en helpen we je.
In alle gevallen is het duurzaamheidsbeleid standaard onderdeel van de gesprekken die relatiemanagers voeren. Dit zorgt vaak voor een verdieping van de relatie. Klanten worden getriggerd om hun bedrijf vanuit een andere kant te bekijken. Niet alleen vanuit een financieel maar ook vanuit een duurzaamheidsperspectief. Wat weer leidt tot economische inzichten, want bedrijven die verduurzamen hebben de toekomst.

Drie soorten beleid

Zakendoen en duurzaamheid bewaken gaan dus prima samen. Bij het beoordelen van nieuwe klant- en kredietaanvragen is het steeds weer zoeken naar een genuanceerd oordeel: wat kan wel en wat echt niet? Daar gaan zorgvuldige procedures aan vooraf, gebaseerd op ons duurzaamheidsbeleid. Dit beleid is van toepassing op al onze activiteiten zoals kredietverlening, beleggingsadvies en betalingsverkeer. En op relaties zoals klanten en leveranciers. Onze klanten beoordelen we via een getrapt systeem, met drie soorten beleid: thematisch, operationeel en sectorbeleid.

We hebben drie beleidsthema's: Mensenrechten, Klimaatverandering en Dierenwelzijn. Over de laatste zo meer. Daarnaast hebben we operationele beleidsstukken, die aangeven hoe we naar duurzaamheid kijken bij de verschillende activiteiten van de bank (klantacceptatie, kredietverlening, beleggingsadvies, etc.). Tot slot hebben we per sector een gespecificeerde eisenmatrix opgesteld. Bijvoorbeeld voor landbouw, maakindustrie, winningsindustrie, energie, defensie en binnenkort ook chemie & farmacie. Hierin staat wat we wel, niet of alleen onder voorwaarden accepteren in specifiek deze sectoren.

Zo passen we ze toe

In drie stappen komen we tot een besluit voor klantacceptatie en kredietverlening:

  1. Sorry, doen we niet
    Voordat we ook maar iets beslissen over een nieuwe klant (zowel privé personen als bedrijven) of een kredietaanvraag, doen we eerst een aantal no go-checks. Hiervoor kijken we naar onze exclusion list en controversial weapons list. Komt de aanvraag niet door deze checks, dan kijken we niet verder. Dan houdt het op.
  2. Performance score en risicoanalyse
    Na deze eerste check bepaalt de relatiemanager het risiconiveau (hoog, midden of laag) op basis van de sector en het land waarin de klant actief is. Daarnaast verzamelt hij de noodzakelijke gegevens over het commitment en de performance van het bedrijf. Bijvoorbeeld of er beleid is over duurzaamheid en hoe hierover gerapporteerd wordt. Zijn er incidenten geweest? Daar komt een performance-score uit: onvoldoende, voldoende of meer dan voldoende.
  3. Extra advies of groen licht
    Is een nieuwe klant of kredietaanvraag beoordeeld als een hoog risico, maar is de relatiemanager van mening dat de klant of kredietaanvraag wel goed gekeurd kan worden gezien de performancescore van de klant, dan verifiëren mijn collega’s en ik bij de afdeling Duurzaam Bankieren de analyse van de relatiemanager. De uitkomst daarvan bepaalt of wij adviseren om wel of niet verder te gaan. In 2015 gaven wij 450 adviezen​ (PDF 337 KB), waarvan 8 negatief en 86 positief onder strenge voorwaarden. Ons advies wordt zelden betwist. Gebeurt dat toch, dan heeft de Raad van Bestuur het laatste woord. In de praktijk gebeurt dit ongeveer één keer per jaar.

Samenwerken aan beleid

Duurzaamheidsbeleid maken is een intensief samenwerkingsproces. Zowel intern als met externe stakeholders, met wie we constant in gesprek zijn. Neem dierenwelzijn​ (PDF 253 KB), waarvoor ik onlangs ons beleid heb geschreven. Eerst inventariseerde ik met onze relatiemanagers wat onze klanten precies doen en welke afspraken we met ze hebben. Bijvoorbeeld over de stallen; hoe zien die eruit in de praktijk?

Vervolgens keken we naar wat we moeten of kunnen vragen en stimuleren. En wat niet. Want soms kun je wel een voorwaarde stellen, maar is er geen ervaring mee en is het effect dus nog niet duidelijk, of is het moeilijk te meten. Of de benodigde technologie is nog in ontwikkeling – of onbetaalbaar. Input van externe stakeholders is hierbij van belang. Om onze minimumeisen en verbetersuggesties volledig helder te krijgen ga je vervolgens aanvullen en bijschaven: heen en weer tussen de eerste en de tweede stap. Uiteindelijk heb je een ambitieus maar realistisch document in handen waar relatiemanagers en klanten mee uit de voeten kunnen.

Stakeholderconsultatie rond dierenwelzijn

Tijdens de ontwikkeling van ons beleid op dierenwelzijn was onder andere de Dierenbescherming een belangrijke externe stakeholder. We hebben expliciet gevraagd naar hun visie, en of ze mee wilden lezen en reageren. Hun input en feedback waren heel waardevol. Na afloop vonden ze het beleidstuk een mooie stap. Natuurlijk zijn en blijven ze kritisch, maar je ziet hier duidelijk dat we door de samenwerking een beter resultaat hebben bereikt.

Klanten hebben hoge verwachtingen

Soms vinden klanten zelf dat het beter kan, en moet. Dat zag je begin dit jaar tijdens de Agri Round Table, waarbij we met klanten uit hoog-risico-sectoren om tafel zijn gegaan om onze agri commodities-policy aan te scherpen. Dat wordt vergaderen met de handrem aan, dachten we. Maar wat bleek: ze vonden ons soms te soft. Het kon hier en daar nóg steviger als het aan hen lag. De uitkomsten van die gesprekken hebben we verwerkt in de nieuwe policy en deze is daarna ook weer voorgelegd aan andere externe stakeholders, waaronder Milieudefensie en Greenpeace.

Mijn motivatie

Elke dag heb ik de kans om bij te dragen aan een betere wereld. Of ik nu Nederlandse wetgeving rond diertransport beschrijf in ons dierenwelzijnsbeleid, of mijn steentje bijdraag aan het voorkomen van verdere ontbossing in Indonesië. Ik heb er bewust voor gekozen dit vak uit te oefenen bij een grootbank. De potentiële impact van ABN AMRO is enorm; een kleine beleidswijziging heeft vanwege het grote aantal klanten dat we hebben een groot effect. Beleid hoeft in sommige gevallen slechts een paar regels lang te zijn, maar kan wel enorm veel impact hebben.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs