Kabinet koestert rust op de woningmarkt

Blog -

Huis te koop

Het kabinet deinst terug voor ingrijpende maatregelen op de woningmarkt. Het negeert de oproep van de Europese Commissie om de hervormingen op de woningmarkt versneld door te voeren. Slechts bescheiden aanpassingen vinden doorgang.

Ingrijpende wijzigingen op de woningmarkt blijven uit. Dat is is verstandig, want zo voorkomt het kabinet dat er opnieuw onzekerheid ontstaat. Philip Bokeloh Philip Bokeloh Econoom

Het kabinet negeert oproep Europese Commissie

De hervormingen op de woningmarkt dienen versneld te worden doorgevoerd. Daartoe roept de Europese Commissie op. De commissie wil dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek vlotter wordt gerealiseerd. Daarnaast spoort het Nederland aan de huren in de sociale sector meer te koppelen aan het inkomen.

Het kabinet houdt echter vast aan de voorzichtige aanpak. Een versnelde aanpassing is volgens het kabinet pas mogelijk als er lastenverlichtingen tegenover staan. Daarvoor acht het een bredere wijziging van het belastingstelsel noodzakelijk. Hoewel al drie adviescommissies zich over dit thema hebben gebogen, heeft het kabinet hier nog geen akkoord over bereikt.

Einde aan de populaire schenkingsregeling

Ook geeft het kabinet geen gehoor aan de door velen geuite wens om de tijdelijk verruimde schenkingsregeling voort te zetten. Deze tijdelijke regeling maakt het mogelijk om tot maximaal een ton belastingvrij te ontvangen als dit geld wordt aangewend om een woning aan te schaffen of om de hypotheekschuld te verlagen. De populaire regeling heeft de woningmarkt een duw in de rug gegeven. Maar voor een verder herstel is het volgens het kabinet niet nodig om de regeling te verlengen.

Tegemoetkoming voor mensen met restschuld of dubbele woonlasten

Liever zet het kabinet de beschikbare middelen in voor meer gericht beleid. Meer dan een miljoen huizenbezitters kampen met een potentiële restschuld bij verkoop van de woning. Dit vormt een belemmering om te verhuizen. Het kabinet wil de drempel voor deze groep verlagen. De periode dat de rente op restschuld mag worden afgetrokken, wordt verlengd van tien tot vijftien jaar. Verder komt het kabinet mensen met dubbele woonlasten tegemoet. De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek wordt permanent verlengd van twee naar drie jaar.

Gunstig btw-tarief voor woningrenovatie verlengd

Tot slot stimuleert het kabinet om te klussen. De tijdelijke verlaging van het btw-tarief op woningrenovatie van 21% naar 6% zou eind dit jaar aflopen. Besloten is nog een half jaar langer aan het lage tarief vast te houden. Dit helpt om de kwaliteit van de woningvoorraad hoog te houden. Daarnaast vormt het een welkome stimulans voor de werkgelegenheid. De activiteit in de bouw trekt enigszins aan, maar ligt op een beduidend lager niveau dan voor de crisis.

Zo bewaakt het kabinet de rust op de woningmarkt

Het kabinet laat het beleid voor de woningmarkt grotendeels intact. Via gerichte maatregelen worden enkele knelpunten weggenomen, maar ingrijpende wijzigingen blijven uit. Zo wordt voorkomen dat er opnieuw onzekerheid ontstaat op de woningmarkt. Dit is verstandig, zeker tegen de achtergrond van een nog altijd fragiel economisch herstel. Pas wanneer de economische situatie dat toelaat, komt er ruimte voor verstrekkender maatregelen.

Derde Woensdag In September
Op woensdagavond 17 september organiseerde ABN AMRO een livediscussie over de Miljoenennota. Gerrit Zalm en Han de Jong gaven hun visie op de kabinetsplannen. Daarnaast gaven onze experts hun mening over de belangrijkste punten uit de Miljoenennota.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs