Verschuiving landbouwlandschap in Noordoost Nederland op komst

Blog -

Tractor ploegt akker

De gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor de agrarische sector in Noordoost Nederland zijn groot. Toeslagen zijn niet langer leidend voor de keuze van gewassen en ruimen het veld voor een zogenaamde 'flatrate', een vergoeding per hectare. Hierdoor worden akkerbouwers geconfronteerd met minder inkomsten en krijgt het ondernemerschap in de regio een impuls. Telers zullen bewuster kiezen voor het gewas dat ze willen telen en hun bedrijfsvoering optimaliseren.

De gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor de agrarische sector in Noordoost Nederland zijn groot. Pierre Berntsen Pierre Berntsen Directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO

Dat leidt tot een verschuiving van het landbouwlandschap in de noordoostelijke provincies. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport 'Nederlandse aardappelzetmeelketen: van gedwongen huwelijk naar ketenpartners', dat vandaag is gepubliceerd.

Van gedwongen huwelijk naar ketenpartners
De relatie tussen aardappelzetmeeltelers en AVEBE - de coöperatieve verwerker van zetmeelaardappelen - wordt volgens ABN AMRO zakelijker. Telers staan voor de uitdaging de opbrengsten per hectare te verhogen om de terugval in toeslagen te compenseren. Dit resulteert in meer marktgericht telen en ook een verschuiving naar andere gewassen. De teelt van zetmeelaardappelen is door de ontkoppeling niet langer vanzelfsprekend. AVEBE heeft geïnvesteerd in efficiency, kostenverlaging en proces- en productinnovatie. Door deze strategie is de marktpositie versterkt en de prijs van zetmeel verhoogd. De toekomst van de sector wordt volgens ABN AMRO bepaald door een goed samenspel tussen aardappelzetmeeltelers en AVEBE, verhoging van de productie per hectare en verdere versterking van de marktpositie van AVEBE. Als beide partijen hierin slagen, verwacht zij dat de toekomst er zonnig uitziet.

2 op de 3 telers verwachten verliesgevende zetmeelteelt
Uit het onderzoek van ABN AMRO onder Nederlandse aardappelzetmeeltelers blijkt dat twee derde van de ondernemers verwacht dat de zetmeelteelt niet langer rendabel zal zijn en overweegt andere gewassen te telen. Dit kan leiden tot een ingrijpende verschuiving in het landschap in Noordoost-Nederland. Tegelijkertijd is 60 procent van de telers met een bedrijfsareaal groter dan 200 hectare juist positief over de winstgevendheid van de sector. Volgens ABN AMRO kan dit duiden op toekomstige schaalvergroting en professionalisering, wat de zetmeelketen sterker maakt. Veel telers beschouwen granen en voedergewassen als alternatief voor de zetmeelteelt. Ook de teelt van consumptieaardappelen en suikerbieten kan kansen bieden. Hierbij spelen het saldo, teeltgemak en bodemvruchtbaarheid een rol. Telers beschouwen samenwerking met andere akkerbouwers niet als oplossing voor een betere bedrijfsvoering. Volgens ABN AMRO maakt samenwerking juist besparingen mogelijk en zou kennis beter kunnen worden benut.

AVEBE en telers creëren voorwaarden voor sterke sector in 2020
ABN AMRO verwacht dat marktwerking en professionalisering zullen resulteren in betere geleide bedrijven die in staat zijn efficiënt en marktgericht te produceren. Akkerbouwers in Noordoost Nederland zullen steeds meer anticiperen op het veranderende speelveld. Het areaal voor zetmeelaardappelen zal volgens ABN AMRO in de komende jaren afnemen met 10 tot 20 procent. "De huidige stemming in de akkerbouw is positief en alternatieve teelten bieden aantrekkelijke mogelijkheden. Door professionalisering van de zetmeelteelt, betere rassen en nieuwe technologie zal de opbrengst per hectare toenemen en zullen de kosten dalen", zegt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO. "AVEBE en de telers zijn volwaardige ketenpartners die samen de positie in het topsegment van de zetmeelmarkt kunnen consolideren en uitbreiden."

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs