Wij zijn de klimaatgeneratie

Blog -

Boom in woestijn

“Wij zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en we zijn de laatste generatie die er nog iets aan kan doen.” Een prachtige, heel treffende uitspraak van Jay Inslee, gouverneur van de staat Amerikaanse staat Washington.

Als generatie in zijn totaliteit kunnen we niet langer zeggen dat we onwetend zijn. Vincent van Assem Vincent van Assem Senior Adviseur Duurzame Ontwikkeling

De grote vraag is of we ons bewust zijn van de strekking van zijn uitspraak. Klimaatverandering is een sluipend proces, waar we bijna niets van merken. In ieder geval niet op dagelijkse basis. Was de stortbui van gisteren heftiger dan die van vorig jaar? Was de lente nu warmer, zonniger, natter dan vijftien jaar geleden? En zo ja, wie merkt het verschil?

Reactie op klimaatverandering

Wij ervaren de verandering eigenlijk niet echt.  In die zin zijn we te vergelijken met de kikker uit het beroemde voorbeeld van reactie op verandering. Een kikker die in heet water wordt gegooid, springt daar in een reflex onmiddellijk uit. Een kikker in een bak water, die langzaam wordt verwarmd, blijft rustig zitten en gaat ongemerkt zijn dood tegemoet. Het grote verschil tussen onze generatie en de kikker is dat de kikker onwetend is. Hij weet niets van een warmtebron. Wij krijgen echter bijna dagelijks informatie over de stand van zaken, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de risico’s op een steeds sneller stijgende temperatuur. Sommige berichten zijn heel abstract.

Opwarming

Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh hebben vorige week op zo’n abstracte mogelijkheid gewezen. Plankton neemt blijkbaar minder CO2 op bij hogere temperaturen. En omdat CO2 een belangrijke bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde, ontstaat een zichzelf versterkend proces: oceanen nemen steeds minder CO2 op, waardoor het nog warmer wordt. Enzovoort.
Er zijn meer van dergelijke voorbeelden, die wijzen op de mogelijk verstrekkende gevolgen van zichzelf versterkende processen. De stijgende temperatuur zorgt ervoor dat de Russische toendra geleidelijk ontdooit. Er komt dan veel methaan vrij. Methaan heeft een nog veel sterker opwarmingseffect dan CO2.

De gevolgen van de opwarming kunnen heel concreet zijn: India heeft de afgelopen weken bijvoorbeeld te maken gehad met extreem hoge temperaturen (45-50o). De Indiërs, die het zich kunnen veroorloven, hebben daarom de airco harder laten werken. De (met fossiele brandstoffen gestookte) elektriciteitscentrales zijn in veel situaties niet in staat gebleken om te voldoen aan de extra vraag. Verstoringen in de stroomvoorziening, economische schade, sociale onrust en tientallen doden zijn de gevolgen geweest.

Wat kunnen we doen?

Misschien valt de stroom aan berichten over de gevolgen van opwarming van de aarde niet iedereen op. Of is het verband tussen de verschillende berichten niet direct duidelijk. Maar als generatie in zijn totaliteit kunnen we niet langer zeggen dat we onwetend zijn. ABN AMRO streeft naar een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Zo kopen wij duurzame energie in en streven naar een daling van ons energieverbruik. Verder hebben wij in onze “Sustainable Sector Policy for Energy” een reeks van criteria opgenomen om op verschillende manieren de uitstoot van CO2 te beperken bij het financieren van projecten en klanten. Wij zoeken naar manieren om meer te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Want zoals Jay Inslee al zei: “we zijn de laatste generatie die er nog wat aan kán doen”.

Wat doet u al? En wat verwacht u van ons als bank?

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs