Revisieproces portefeuille renteswaps in volle gang

Nieuwsbericht -

Zo’n 4500 klanten van ABN AMRO hebben in totaal 6000 renteswaps afgesloten om zich in te dekken tegen het risico van een rentestijging. Met een renteswap is de ondernemer zeker van zijn rentelasten richting de toekomst.

Een renteswap is niet een eenvoudig product. De bank dient goed uit te leggen wat de kenmerken van een dergelijk product zijn. Daarnaast is een renteswap niet voor elke ondernemer een passende oplossing.

Revisie

Naar aanleiding van klachten van een aantal ondernemers het afgelopen jaar heeft de AFM banken gevraagd om de portefeuille met renteswaps goed te bekijken (te reviseren). Dit proces is bij ABN AMRO in volle gang. Er wordt gekeken of de renteswap (nog) bij de ondernemer past en of er in het verleden aantoonbaar goed is geadviseerd.
In een tweetal specifieke situaties is er voor de ondernemer een verhoogde kans op problemen met een renteswap. Als het contract gedwongen aangepast dient te worden, bijvoorbeeld omdat de ondernemer  problemen heeft en bij de bank onder bijzonder  beheer is. Of als de dekking van de renteswap niet meer in verhouding staat tot de het renterisico dat afgedekt dient te worden (overhedge).

Afronding gepland voor einde van het jaar

Voor de klanten die onder bijzonder beheer vallen en voor de klanten met een renteswap waar sprake is van een overhedge vordert de revisie goed. Vanaf de tweede helft van oktober zoekt ABN AMRO contact met deze klanten. Voor de andere klantdossiers zal later in het vierde kwartaal worden gecommuniceerd met de klant. De afronding van de revisie op de volledige portefeuille staat gepland voor het einde van het jaar.

Meer informatie

Indien een ondernemer informatie wil over zijn renteswap of mogelijk een klacht heeft, kan hij  terecht bij zijn vaste relatiemanager of treasury adviseur. Op deze website is tevens nadere informatie te vinden over kenmerken van een renteswap.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws