Innovatie is voorwaarde voor groei agrarische sector

Nieuwsbericht -

Jong gewas

Innovatie is voorwaarde voor groei agrarische sector

  • Groenteketen kan verschil maken op gezondheid, duurzaamheid en efficiënte logistiek
  • Einde zuivelquota leidt niet tot melkoverschot
  • Agrarische ondernemers steeds vaker actief in de keten

Focus op kwaliteit creëert kansen voor groenteketen

In de groenteketen bleef de prijsontwikkeling in 2014 achter. Nederlandse groentetelers zijn voor de prijsvorming sterk afhankelijk van de exportmarkt. Door goede oogsten in Nederland en andere landen kwam - ook door de voedselboycot vanuit Rusland - veel aanbod op de Europese markt. Hierdoor stonden de opbrengsten onder druk. Door de vroege daling van het aanbod uit Zuid Europa is het seizoen 2015 hoopvol van start gegaan. Dat concludeert ABN AMRO in haar Visie op Agrarisch 2015 die vandaag is gepubliceerd. Zij verwacht dat de schaalvergroting in de sector zich zal voortzetten. Nederlandse groentetelers kunnen zich onderscheiden op versheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid en kansen creëren door beter in te spelen op de behoeften van de consument en dit ook te benadrukken.

Afschaffing melkquotum leidt niet tot ongeremde groei

Het afschaffen van de melkquotering betekent volgens ABN AMRO niet dat onbeperkt gemolken kan worden. Groei blijft weliswaar mogelijk, maar binnen wettelijke kaders en met een duidelijke focus op duurzaamheid. Door deze randvoorwaarden blijft het grondgebonden karakter behouden. De zuivelproductie groeide in 2014, maar werd aan het einde van het jaar afgeremd door een dalende melkprijs. ABN AMRO verwacht dat ook in 2015 de prijs onder druk zal staan. Wel is het positief dat de zwakkere euro de exportpositie van de zuivelketen versterkt. Op langere termijn zijn de vooruitzichten voor de prijsontwikkeling positief omdat opkomende markten steeds meer zuivel consumeren. Dit zal wel een veranderende focus op het verwerken van ruwe melk met zich meebrengen, door een andere vraag naar eindproducten vanuit deze markten in vergelijking met bestaande (Westerse) markten.

Samenwerken om te innoveren

Innovatie blijft voor de agrarische sector in de komende jaren belangrijk om haar sterke positie te behouden. “Procesoptimalisatie, productaanpassing en kennisdeling, via bijvoorbeeld sociale media, kunnen de sector helpen om haar positieve imago vast te houden. De schaalvergroting in de agrarische sector zal zich voortzetten en spelers in de agrarische keten zullen hun krachten bundelen. Vooral bij versproducten zullen zij zich focussen op excellente logistieke processen: van bron tot eindgebruiker”, vertelt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO. “Naast de kwaliteit en gezondheid van producten wordt de wijze van produceren en de mens achter het product belangrijker. Er is ruimte voor producten met een verhaal. Daarvoor zullen steeds meer ondernemers gaan participeren in meer of minder gesloten ketens. We gaan van sectordenken naar ketendenken.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over economie