Update herbeoordeling rentederivatendossiers; procesoptimalisatie zorgt er voor dat klant compensatieaanbod eerder in proces ontvangt

Nieuwsbericht -

In Utrecht werken ruim 450 collega's namens ABN AMRO aan het herbeoordelen rentederivatendossiers van in totaal ruim 7000 klanten. Per eind juni 2018 zijn meer dan 5.900 klantdossiers onder handen in het herbeoordeling proces. Zo’n 2200 daarvan bevinden zich in of nabij de eindfase; 600 daarvan hebben inmiddels een door de externe dossierbeoordelaar gecontroleerd compensatievoorstel ontvangen. ABN AMRO streeft ernaar om klanten voor het einde van het jaar duidelijkheid te bieden en stelt alles in het werk om dit doel te gaan halen. Procesoptimalisatie zorgt er voor dat klant compensatieaanbod eerder in proces ontvangt.

Externe controle achteraf

In dat kader hebben we gekeken naar procesoptimalisaties waarmee klanten sneller duidelijkheid kunnen krijgen. In overleg met AFM en de externe dossierbeoordelaar hebben we afgesproken om de externe dossiercontrole achteraf te doen in plaats van vooraf. De klant kan dan eerder het compensatie-aanbod ontvangen. Als de klant het aanbod accepteert, wordt het geld overgemaakt. Mocht uit de controle achteraf blijken dat het aanbod hoger had moeten zijn, dan krijgt de klant dit bedrag alsnog. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn en er dus eigenlijk teveel is uitgekeerd, dan mag de klant dat houden. Het teveel uitgekeerde bedrag hoeft dan dus niet te worden terugbetaald.

Opbouw maximale capaciteit

De herbeoordeling heeft een ruime doorlooptijd. Na het vaststellen van het Uniform Herstelkader (UHK) is er nog veel tijd geïnvesteerd in overleg om de toepassing van het UHK mogelijk te maken. Daarnaast is er geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van extra gekwalificeerd personeel zodat met een maximale capaciteit aan de herbeoordeling kan worden gewerkt. Bovendien staat zorgvuldigheid voorop. Er zitten, naast de controles door de externe dossierbeoordelaar, veel checks & balances in het proces. Dat is belangrijk maar heeft ook doorlooptijd.

Voorschotten

Vanwege de ruime doorlooptijd hebben alle klanten die daarvoor in aanmerking kwamen een aanbieding voor een voorschot op de te verwachten compensatie ontvangen. Er is in totaal voor EUR 261 miljoen aan voorschotten aangeboden. Kwetsbare klanten hebben een voorschot aangeboden gekregen ter hoogte van 100% van de totaal te verwachten compensatie. De overige klanten hebben een voorschot aangeboden gekregen ter hoogte van de te verwachte coulance uitkering (stap 3 uit het Herstelkader).

Meer informatie

Nadere informatie over de voortgang van het herbeoordeling proces bij ABN AMRO is te vinden op de herbeoordelingswebsite. Informatie over de sector brede voortgang van de herbeoordeling is te vinden op de website van de AFM.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO