Voortgang herbeoordeling rentederivaten per eind oktober

Nieuwsbericht -

In de afgelopen maanden hebben ruim 2.900 klanten een aanbieding voor compensatie aangaande hun rentederivaat ontvangen. Opgeteld bij de 600 klanten die eind juni al een aanbieding hadden ontvangen, zijn er per 29 oktober 3.576 klanten die hun compensatievoorstel hebben gekregen. De acceptatiegraad ligt op 98%.

Volledige stand van zaken per eind oktober

Voor 4.000 klanten is de dossier-analyse afgerond. Daarvan hebben 3.576 klanten dus het bijbehorende compensatievoorstel inmiddels ontvangen. Op zo’n 400 dossiers na zijn alle andere dossiers in behandeling in het proces. Deze dossiers worden de komende weken in behandeling genomen. In totaal worden ruim 7.000 dossiers herbeoordeeld. 

Met het huidige tempo hebben alle klanten in het eerste kwartaal 2019 een compensatiebrief ontvangen. Alle zeilen worden echter bij gezet om dit jaar zo ver mogelijk te komen.

Voorschotten

Klanten van ABN AMRO hebben, indien geaccepteerd, reeds een voorschot gehad op de te verwachten compensatie. Voor kwetsbare klanten is dat een bedrag van 100% van de totaal te verwachten compensatie. Voor de overige klanten is dat 100% van de te verwachten coulance.

Kwaliteit staat voorop

Het belang van de kwaliteit van de uitvoering staat voorop. Zowel voor de bank als voor de AFM is dit een belangrijke pijler onder de herbeoordeling. Dat was in het begin van het project zo, en dat geldt onverminderd ook voor de eindfase.

Herbeoordeling rentederivaten

Banken voeren de herbeoordeling uit voor ondernemers die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten. De banken hebben met de AFM en de politiek afgesproken deze klanten langs een uniform herstelkader te compenseren. 

De actuele stand van zaken kan maandelijks worden bekeken op website. Meer informatie over de stand van zaken sector breed is te lezen in de laatste voortgangsrapportage op de website van de AFM.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO