ABN AMRO partner mondiale klimaatinitiatieven op Climate Week in New York

Nieuwsbericht -

ABN AMRO CEO Kees van Dijkhuizen woont deze week de Climate Week in New York bij. Dit initiatief van de Verenigde Naties en de stad New York is inmiddels uitgegroeid tot dé plaats waar instanties van over de hele wereld kunnen laten zien welke klimaatinitiatieven zij ontplooien, en met elkaar het gesprek aan te gaan over manieren om positieve impact op het klimaat te vergroten.

Gisteren trapte Van Dijkhuizen de Climate Week af met de ondertekening van de UN Principles for Responsible Banking. Naast het tekenen van deze Principles neemt hij komende week deel aan verschillende bancaire evenementen die tijdens de Climate Week plaatsvinden.

Duurzaam banksysteem

ABN AMRO is hard op weg om te verduurzamen. Onder andere Missie 2030, met daarin grote ambities om vastgoed te verduurzamen. Van het geld dat we uitlenen aan de energiesector stoppen we nu al 15% in hernieuwbare energie, volgend jaar moet dat 20% zijn. De verwachting is dat dit daarna snel verder toeneemt. Het duurzaam belegd vermogen binnen de Private Bank is de afgelopen twee jaar gegroeid van 10 miljard naar momenteel 16 miljard euro. Meer dan de helft van de nieuwe beleggers kiest tegenwoordig voor duurzame beleggingen.

Ook met de eigen gebouwen maakt ABN AMRO stappen. Energielabel A voor alle eigen gebouwen is in 2023 het doel. En in 2030 moeten alle eigen gebouwen Paris Proof zijn. Dat betekent dat ze tegen die tijd jaarlijks niet meer dan 50 kilowattuur per vierkante meter uitstoten. De opgedane lessen van deze duurzame transitie worden actief gedeeld met klanten.;

Door ondertekening van de UN Principles for Responsible Banking committeert ABN AMRO zich aan de (duurzaamheids)doelstellingen van de samenleving. De Principles bieden hiervoor handvatten: een raamwerk voor een duurzaam banksysteem met als doel om de bijdrage van de banksector aan het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te versnellen.

Uitvoeren van de Principles

Naast de ondertekening van de UN Principles for Responsible Banking, neemt ABN AMRO CEO Van Dijkhuizen deel aan een internationaal panel waarin hij en andere CEO’s van banken hun visie delen op de implementatie en van de nieuw gelanceerde Principles for Responsible Banking. Tijdens dit evenement gaat de banksector onder meer het gesprek aan met thought leaders op dit gebied en worden ‘best practices’ gedeeld.

PCAF International Launch

Verder vindt in ABN AMRO’s kantoor in New York de internationale lancering van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) plaats. Op basis van deze methodologie, gemaakt door veertien Nederlandse financiële instellingen, kan de milieu-impact van beleggings- en kredietactiviteiten worden beoordeeld. Hierdoor wordt de footprint van investeringen in kaart gebracht en kan aldus de CO2-boekhouding worden aangescherpt. Al sinds het sluiten van het Klimaatakkoord in 2015 zijn de betrokkenen aan de slag om deze open source-methode te ontwikkelen om de CO2-voetafdruk van hun investeringen en leningen te meten. ABN AMRO is een van de oprichters en lid van de internationale stuurgroep. Nu is het moment dat internationale banken toetreden. 

Omdat de methode open source is, kunnen andere organisaties toetreden tot het partnership. Daarmee kunnen ze berekeningen zelf gebruiken om hun emissies, op uniforme wijze te meten. Ook kunnen nieuwe toetreders helpen de methode verder te verfijnen. Samen met andere methodes zal dit bijdragen aan het zorgvuldig kunnen sturen op een vermindering van de koolstofemissies. ABN AMRO werkt actief aan de ontwikkelingen van diverse aanvullende methodes op dit gebied.

Sustainable Ocean Principles

Ook is ABN AMRO een van de grondleggers van de ‘Sustainable Ocean Principles’, die ook tijdens de Climate Week officieel werden aangekondigd in New York. De principes zijn het resultaat van intensieve samenwerking van een selecte groep instellingen, waaronder ABN AMRO. De principes benadrukken de verantwoordelijkheid van bedrijven om actie te ondernemen voor gezonde en duurzaam productieve oceanen. ABN AMRO was door de VN gevraagd om te helpen bij dit initiatief vanwege de inspanningen van de bank bij het opstellen van standaarden voor verantwoorde recycling van scheepswrakken.

Coalition Getting to Zero

Verder neemt ABN AMRO samen met het Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action en het World Economic Forum deel aan de coalitie Getting to Zero. Deze coalitie streeft ernaar om vanaf 2030 vaartuigen operationeel te hebben die geen CO2 uitstoten. Als belangrijke financier van de scheepvaartindustrie wil ABN AMRO haar klanten meehelpen versneld de omslag te maken naar meer duurzame activiteiten.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid