Hackathon voor verbetering diagnostiek hart- en vaatziekten

Nieuwsbericht -

Van 21 tot 25 januari gaan medisch specialisten en onderzoekers van het UMC Utrecht en data-analisten van ABN AMRO tijdens een hackathon in Utrecht samen op zoek naar een oplossing om ernstige hart- en vaataandoeningen beter op te sporen. De specialisten gaan analyses maken op grote hoeveelheden data die de afgelopen jaren door het UMC Utrecht zijn verzameld. Ze onderzoeken of er verbanden te vinden zijn tussen de uitkomsten uit eenvoudige medische tests, zoals een ECG, en uitkomsten uit vervolgonderzoeken zoals een MRI. Het doel is om een algoritme te vinden dat aantoont (of uitsluit) of iemand met klachten problemen heeft in de kleine of grote vaten van het hart.

Eerdere successen

Op eerdere hackathons tijdens de Beyond Banking Days zijn dergelijke voorspellende algoritmes voor de zorgsector voor de behandeling van kanker gevonden. Mocht het nu weer lukken, dan volgt eerst een periode van validatie om de voorspellende waarde van het algoritme met zekerheid vast te stellen.

Grote en kleine vaten

Voor het opsporen van hart- en vaatziekten werken eenvoudige tests zoals een ECG al goed om schade aan grote vaten te zien. Echter, als een patiënt schade heeft aan de kleine vaten is dat met de huidige diagnostiek minder goed te zien. Daarnaast presteren diagnostische tests over het algemeen slechter bij vrouwen. De analyse neemt de verschillen tussen mannen en vrouwen mee. De aanname is dat een algoritme zal helpen bij het gerichter doorverwijzen van patiënten, met name bij vrouwelijke patiënten.

Voordelen

En dat heeft belangrijke voordelen. Het stellen van de juiste diagnose bij hart- of vaatziekten is lang niet altijd eenvoudig. Zo zijn er soms vagere klachten en loopt niet altijd in de gaten dat deze klachten kunnen wijzen op hartproblemen. Ook is het voor artsen soms moeilijk om vast te stellen dat er iets mis is met het hart of de vaten. Het komt nu soms voor dat patiënten na een ECG naar huis worden gestuurd, terwijl later er toch een hartprobleem blijkt te zijn.

Een betrouwbaar algoritme kan helpen deze groep kleiner te maken en zorgen dat deze mensen eerder verder onderzoek en behandeling ondergaan. Daarnaast worden er nu soms patiënten doorgestuurd voor verder onderzoek zoals een MRI, terwijl er achteraf niets aan de hand blijkt. Een MRI is relatief duur en vraagt veel tijd van het ziekenhuispersoneel. Dit zal niet helemaal te voorkomen zijn, maar hulp van een betrouwbaar algoritme zou hier een besparing voor ziekenhuizen kunnen opleveren.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid