Voortgang herbeoordeling rentederivaten per eind januari

Nieuwsbericht -

Zo’n 6.400 klanten hebben per eind januari 2019 de uitkomst van de herbeoordeling van hun rentederivaten ontvangen. In het huidige tempo hebben alle klanten in het eerste kwartaal 2019 de uitkomst van de herbeoordeling ontvangen.

In totaal worden ruim 7.500 dossiers herbeoordeeld. Voor 6.600 klanten is de dossier-analyse afgerond. Daarvan hebben 6.400 klanten dus de bijbehorende uitkomst ontvangen. Voor 6.600 klanten is de dossier-analyse afgerond. De 900 andere dossiers zijn in behandeling in het proces.

Voorschotten

Klanten van ABN AMRO hebben, indien geaccepteerd, reeds een voorschot gehad op de te verwachten compensatie. Voor kwetsbare klanten is dat een bedrag van 100% van de totaal te verwachten compensatie. Voor de overige klanten is dat 100% van de te verwachten coulance.

Kwaliteit staat voorop

Het belang van de kwaliteit van de uitvoering staat voorop. Zowel voor de bank als voor de AFM is dit een belangrijke pijler onder de herbeoordeling. Dat was in het begin van het project zo, en dat geldt onverminderd ook voor de eindfase.

Herbeoordeling rentederivaten

Banken voeren de herbeoordeling uit voor ondernemers die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten. De banken hebben met de AFM en de politiek afgesproken deze klanten langs een uniform herstelkader te compenseren.

De actuele stand van zaken kan maandelijks worden bekeken op website. Meer informatie over de stand van zaken sector breed is te lezen in de laatste voortgangsrapportage op de website van de AFM

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO