Inventieve mindset nodig om doel circulaire economie te bereiken

Persbericht -

Kanalen van Amsterdam

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in het vandaag verschenen rapport ‘Alles van waarde: circulariteit door de sectoren heen’. De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze financieringsmodellen vormen een onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 vanuit minimaal honderd deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2 uitstoot wordt bespaard.

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van de zakelijke dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen. Het rapport beschrijft per sector wat de kansen zijn in een circulaire omgeving. In totaal komen 12 sectoren aan bod.

Verschuiving naar ketenfinanciering

ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dit vraagt om een andere visie op financieringsmodellen. ABN AMRO financiert nu veelal op zichzelf staande bedrijven, maar verwacht in de toekomst een verschuiving naar ketenfinancieringen. Dit wordt gedreven door de circulaire economie.

Circulaire bedrijfsmodellen vragen om nieuwe financieringsmogelijkheden

Hierbij is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in verdienmodellen van bedrijven en de financiële prestaties in de keten: van grondstoffenleverancier tot de eindgebruiker. Het bedrijfsleven en de financiële sector kunnen elkaar versterken door kennis en kunde te delen. “Om het doel van een circulaire economie te bereiken, is een inventieve mindset nodig. Met ABN AMRO willen we hier een voortrekkersrol in spelen”, zegt Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO. “We kijken welke financieringsmogelijkheden werken door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met onze kennis van financiële oplossingen en risicobeheer. Op die manier kunnen we onze klanten in staat stellen de komende jaren met hun bedrijf de kansen van de circulaire economie te benutten.”

Nederland koploper

Met een wereldbevolking die in 2050 naar schatting uit 9,5 miljard mensen zal bestaan neemt de vraag naar goederen in alle delen van de wereld snel toe. Met het huidige consumptiepatroon komen de grenzen van wat de planeet aankan in zicht. De transitie naar een circulaire economie is dan ook cruciaal. Hoewel Nederland wereldwijd koploper is met het recyclen van afval en ook op andere terreinen duurzame winst wordt geboekt, is dit volgens ABN AMRO nog niet voldoende. Zo staat het upcyclen van grondstoffen nog in de kinderschoenen en is de voedselverspilling relatief hoog: 38 procent van het voedsel voor menselijke consumptie wordt weggegooid of gebruikt voor veevoer. En doordat Nederlanders steeds meer consumentenartikelen bezitten, is de grondstoffenvoetafdruk per inwoner toegenomen: van 13,1 ton in 2004 naar 13,7 ton in 2014.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid