Voorbeschouwing kwartaalresultaten

Persbericht -

De resultaten van ABN AMRO voor Q3 2018 bevatten naar verwachting enkele incidentele posten en een herverdeling van baten.

Incidentele posten Q3 2018

In de resultaten voor Q3 2018 worden de volgende posten opgenomen:

  • Een herstructureringsvoorziening van EUR 27 miljoen in verband met de eerder aangekondigde vernieuwing bij CIB (wordt verantwoord onder CIB). In de toekomst worden verdere voorzieningen hiervoor verwacht.
  • Incidentele baten van EUR 12 miljoen bij Private Banking door de verkoop van ABN AMRO Bank (Luxembourg) s.a.

Herverdeling van baten uit direct opvraagbare tegoeden na modelwijziging

Met ingang van Q3 2018 is de verdeling van de netto rentebaten tussen Group Functions en de business segmenten gewijzigd. Aanleiding hiervoor zijn verbeteringen in het model voor direct opvraagbare tegoeden (spaarrekeningen en lopende rekeningen) waardoor we de duration (rentegevoeligheid) van dergelijke tegoeden nauwkeuriger kunnen berekenen. Uit het verbeterde model komt voor deze tegoeden een kortere duration. In verband hiermee is de afdekkingspositie van de bank als geheel aangepast om de rentegevoeligheid van ABN AMRO beperkt te houden. De aanpassing van het model heeft een bescheiden effect op de netto rentebaten op groepsniveau als gevolg van hogere afdekkosten binnen Group Functions (circa EUR 40 miljoen per jaar).

Als gevolg van het verbeterde model betaalt Asset & Liability Management (ALM, onderdeel van Group Functions) met betrekking tot direct opvraagbare tegoeden een lagere verrekeningsprijs aan de bedrijfsonderdelen (vooral Retail, Private en Commercial Banking) waardoor de netto rentebaten van Group Functions toenemen. Aangezien ALM het renterisico namens de bedrijfsonderdelen beheert, wijzen wij de netto rentebaten van ALM toe aan de bedrijfsonderdelen. De verdeling wordt gebaseerd op het eigen vermogen per onderdeel.

In Q3 2018 leiden deze maatregelen samen tot een daling van de netto rentebaten van circa EUR 30 miljoen bij Retail Banking, circa EUR 10 miljoen bij Private Banking en circa EUR 20 miljoen bij Commercial Banking. Bij CIB vallen de rentebaten juist circa EUR 20 miljoen hoger uit en bij Group Functions circa EUR 40 miljoen hoger. Hoe dit effect zich over langere tijd ontwikkelt, zal afhangen van de marktrente en daarmee samenhangende tarieven voor klanten.

De kwartaalresultaten worden naar verwachting op 7 november 2018 gepubliceerd.

Investor Day

Zoals al eerder aangekondigd, zal ABN AMRO op vrijdag 16 november 2018 voor het eerst een eigen Investor Day houden. Deze bijeenkomst is bedoeld om de nieuwe Executive Committee aan beleggers voor te stellen, uit te leggen wat er sinds de beursgang bereikt is, de strategische ambities van ABN AMRO met betrekking tot duurzaamheid, klantgerichtheid en de bedrijfstransformatie toe te lichten, en de meest recente informatie te geven over voor beleggers belangrijke onderwerpen zoals IT, de bedrijfsvooruitzichten en de vermogenspositie.

De Investor Day wordt gehouden in Londen. Het programma begint om 9.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Een livestream van de bijeenkomst is te volgen via een webcast op onze website abnamro.com/ir.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO