ABN AMRO maakt besluiten Algemene Vergadering 2019 bekend

Persbericht -

ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO) hield vandaag de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Bij deze vergadering was 83,66% van het totale aantal uitstaande aandelen en een evenredig deel van de stemrechten vertegenwoordigd.

De Algemene Vergadering stelde de gecontroleerde jaarrekening van ABN AMRO over 2018 vast. Verder werd het slotdividendvoorstel over 2018 van EUR 752 miljoen of EUR 0,80 per aandeel in contanten door de Algemene Vergadering goedgekeurd. De uitkering van het dividend vindt plaats op 20 mei 2019. Er werd ook décharge verleend aan de individuele leden van de Executive Board en Raad van Commissarissen in functie gedurende (een deel van) het boekjaar voor zijn of haar taakuitoefening in 2018. 

De Algemene Vergadering benoemde Anna Storåkers en Michiel Lap als leden van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO voor een termijn van vier jaar tot het moment van de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2023. Steven ten Have en Frederieke Leeflang zijn teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Tom de Swaan (voorzitter), Arjen Dorland, Michiel Lap, Annemieke Roobeek, Jurgen Stegmann, Anna Storåkers en Tjalling Tiemstra.

De voorgestelde juridische fusie van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V., met ABN AMRO Bank N.V. als overblijvende entiteit, werd door de Algemene Vergadering goedgekeurd. De juridische fusie vereenvoudigt de organisatiestructuur van ABN AMRO, verbetert de kapitaalratio’s (inclusief de leverage ratio), optimaliseert de administratieve processen en verlaagt de administratieve kosten. Onder voorwaarde dat de fusie wordt goedgekeurd door de toezichthouders, wordt de fusie naar verwachting in de loop van 2019 afgerond.

Daarnaast machtigde de Algemene Vergadering de Executive Board voor een periode van 18 maanden tot de uitgifte van nieuwe aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO. Ook machtigde de Algemene Vergadering de Executive Board tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot de uitgifte van deze aandelen. Bovendien machtigde de Algemene Vergadering de Executive Board voor een periode van 18 maanden tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO en tot intrekking van (een deel van) de ingekochte eigen aandelen die gehouden worden door ABN AMRO of haar dochterondernemingen. Deze machtigingen zijn onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen door de verschillende toezichthouders.

Ten slotte besloot de Algemene Vergadering om de statuten van ABN AMRO zodanig te wijzigen dat een externe accountant voortaan benoemd wordt voor een periode van maximaal drie jaar (in plaats van voor een vaste periode van drie jaar).

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO