ABN AMRO publiceert oproeping voor Algemene Vergadering 2019

Persbericht -

ABN AMRO Group N.V. publiceert vandaag de oproeping en vergaderdocumenten voor de Algemene Vergadering 2019, die op woensdag 24 april 2019 in Amsterdam wordt gehouden.

De documenten en de oproeping, inclusief de agenda en de toelichting, zijn beschikbaar op de website van ABN AMRO (www.abnamro.com/algemenevergadering). 

Op de agenda staat onder andere het voorstel tot benoeming van Anna Storåkers en Michiel Lap als leden van de Raad van Commissarissen. Steven ten Have en Frederieke Leeflang hebben besloten om na afloop van de Algemene Vergadering 2019, volgend op de benoeming van Anna Storåkers en Michiel Lap, terug te treden als leden van de Raad van Commissarissen. 

Op de agenda staat ook het voornemen om de organisatiestructuur van ABN AMRO Group N.V. te vereenvoudigen door een juridische fusie tussen ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. Met de voorgenomen juridische fusie, die nog moet worden goedgekeurd door de toezichthouders, wordt ook een verbetering van de kapitaalratio’s (inclusief de leverage ratio), optimalisatie van administratieve processen en verlaging van de administratieve kosten beoogd. Als gevolg van de voorgenomen fusie houdt ABN AMRO   Group N.V. op te bestaan en worden de aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. aandeelhouders van ABN AMRO Bank N.V. De certificaten van aandeel gaan aandelen vertegenwoordigen in ABN AMRO Bank N.V., met behoud van de notering op Euronext Amsterdam. Voor de houders van door ABN AMRO Bank N.V. uitgegeven schuldpapieren treedt er geen verandering op. Verder heeft de juridische fusie geen materiële gevolgen. Voor meer informatie over de juridische fusie kunt u terecht op www.abnamro.com/ir/merger.  

Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (STAK AAG) houdt op maandag 8 april 2019 een vergadering voor certificaathouders. Tijdens deze vergadering zullen de certificaathouders worden verzocht in te stemmen met wijziging van de statuten en aanpassing van de administratievoorwaarden, welke een vereiste zijn voor goedkeuring van de juridische fusie door de Algemene Vergadering 2019 van ABN AMRO. De voorgenomen wijzigingen moeten met een twee derde meerderheid worden aangenomen door de vergadering van STAK AAG, waarvoor een quorum van twee derde van de certificaten van aandeel geldt. 

Indien het quorum bij deze vergadering niet wordt gehaald, zal STAK AAG een tweede vergadering bijeenroepen, die op 24 april 2019 zal plaatsvinden (voorafgaand aan de Algemene Vergadering 2019 van ABN AMRO) en waarvoor geen quorum geldt. Certificaathouders worden dringend verzocht de vergadering(en) voor certificaathouders en de Algemene Vergadering 2019 van ABN AMRO bij te wonen dan wel hiervoor volmacht te verlenen. Voor de eerste vergadering voor certificaathouders kunnen certificaathouders tot en met 5 april 2019 registreren of hun volmacht afgeven, en voor zowel de tweede vergadering voor certificaathouders (indien van toepassing) als de Algemene Vergadering 2019 van ABN AMRO kunnen zij dit tot en met 18 april 2019 doen.

Meer informatie over de vergadering van certificaathouders van STAK AAG is beschikbaar op http://www.stakaag.org/nl/informatie/certificaathouders.  

De Algemene Vergadering 2019 vindt plaats op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, om 14.00 uur CET. De vergadering is ook via webcast te volgen op www.abnamro.com/algemenevergadering

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO