Doorbreken isolement

Doorbreken-isolement

Fysieke en sociale tegenslagen kunnen niet alleen de ontwikkeling van individuen beperken, maar ook sociaal isolement veroorzaken. Denk aan ouderen die niet alleen naar buiten kunnen en thuis helemaal alleen zijn, bijvoorbeeld omdat er geen familie op bezoek komt. Ook bij jongeren komt eenzaamheid voor. Dat is onwenselijk, want sociaal isolement kan gepaard gaan met gezondheidsproblemen, verwaarlozing of armoede. En hoe langer het aanhoudt, hoe erger die problemen worden.

We willen graag helpen om dat isolement te doorbreken. Sterker nog: we gaan voor sociale inclusie, zodat eenzame mensen er weer bij horen. Daarom organiseert ABN AMRO Foundation verschillende activiteiten, waarbij we het contact opzoeken door samen te sporten, te eten of een praatje te maken. Dat doet ABN AMRO Foundation zelf of samen met partners, zoals Only Friends en Resto VanHarte. Zo hebben niet alleen eenzame ouderen en jongeren een ongewoon leuke dag, maar hebben onze collega’s een kans om hun steentje bij te dragen.