Samen veranderen we sneller

We delen onze kennis en ervaringen graag met anderen die zich met diversiteit en inclusiviteit bezighouden. We werken daarom samen met allerlei andere organisaties en netwerken. Ook binnen de bank is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.