Vrouwen naar de top

Gelijke kansen voor vrouwen? Daar doen we veel aan, want het doorbreken van oude patronen gaat nu eenmaal niet vanzelf. Om de groei van het aandeel vrouwen binnen de bank te bevorderen, stellen we voor elk bedrijfsonderdeel jaarlijks doelen vast. Voor 2020 streven we naar 30% vrouwen in topfuncties en 35% in de subtop. We zijn ervan overtuigd dat dit ons als bedrijf sterker maakt. Bovendien handelen we zo in lijn met de wet.

Actief op zoek naar vrouwelijk talent

Door het tekenen van de charter van Talent naar de Top in 2009 stellen wij ons open voor externe monitoring. Dit houdt ons scherp, helpt ons onze doelen te behalen en laat zien hoe wij ons tot anderen verhouden. Zowel voor topfuncties als voor andere functies binnen de bank gaan we heel gericht op zoek naar vrouwelijk talent.

Met speciale mentoringprogramma’s helpen we talentvolle vrouwen om hun carrière uit te stippelen. Om de empowerment van vrouwen binnen de bank te bevorderen zijn er twee interne netwerken actief. Women on the Move richt zich op vrouwen in de groeifase van hun carrière. Vrouwen in senior managementposities vinden elkaar in het netwerk Leading Ladies. In beide netwerken staat kennisdelen en ervaringen uitwisselen centraal. Ook zijn ze voor de bank een belangrijke opiniepeiler voor man-vrouw gerelateerde vraagstukken.

Aandeel vrouwen in topfuncties stijgt

Met 28% vrouwen in topfuncties in 2018 liggen we op koers om ons doel voor 2020 te halen. Ten opzichte van 2017 was er een stijging van 3%. Wel blijven we achter met het percentage vrouwen in subtopfuncties, dit kwam uit op 27,5%. Private Banking liet een opvallende stijging zien in het percentage vrouwen in topfuncties. Van 24,6% in 2017, steeg dit in 2018 naar 41,2%. Om onze doelen voor 2020 dichterbij te brengen, gaan we kijken wat de andere bedrijfsonderdelen hiervan kunnen leren.

Succesvol diversiteitsbeleid

We boeken resultaat en dat wordt opgemerkt. Al meerdere malen zijn we door de rijksoverheid en andere organisaties erkend als voorbeeld. In juni 2018 kregen we de Diamant Award van de commissie Monitoring Talent naar de Top voor de vooruitgang die we laten zien in ons streven naar meer vrouwen aan de top.