Duurzame inkoop

Door bewust in te kopen, wil ABN AMRO bijdragen aan de maatschappij. We gebruiken zelf producten en diensten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu en tegelijkertijd stimuleren we leveranciers om verantwoorder te ondernemen. Zo verbeteren we op twee fronten: onze bedrijfsvoering wordt duurzamer en via onze inkooppartners vergroten we onze impact enorm. Dat is een continu proces, waarbij onze keten steeds duurzamer wordt.

Gedragsregels en onafhankelijke MVO-richtlijnen

ABN AMRO laat duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) terugkomen in alle inkoopprocessen. Elke leverancier tekent onze “Gedragsregels voor leveranciers”. Hierin staan onder andere regels hoe de leverancier om moet gaan met werknemers, milieu, het respecteren van wet- en regelgeving en een veilige werkomgeving. Om duurzaamheid te meten en te borgen binnen het inkoopproces is ABN AMRO founding partner van FIRA. Met FIRA worden MVO ontwikkelingen bij leveranciers jaarlijks gevolgd, getoetst en vergelijkbaar gemaakt.

Liever verbeteren dan uitsluiten

Op basis van de FIRA-rating is ABN AMRO in staat om te kiezen voor de beste en meest duurzame oplossingen voor de bank. Als de leverancier nog geen FIRA-rating heeft, dan krijgt de leverancier de gelegenheid om aantoonbaar te verbeteren. ABN AMRO kiest bewust voor dit beleid, om zo onze ketenpartners aan te sporen verantwoord te ondernemen. We zien namelijk dat er altijd ruimte is om verder te verduurzamen.

Meer informatie