Duurzame inkoop

Door bewust in te kopen, wil ABN AMRO bijdragen aan de maatschappij. We gebruiken zelf producten en diensten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu en tegelijkertijd stimuleren we leveranciers om verantwoorder te ondernemen. Zo verbeteren we op twee fronten: onze bedrijfsvoering wordt duurzamer en via onze inkooppartners vergroten we onze impact enorm. Dat is een continu proces, waarbij onze keten steeds duurzamer wordt.

Gedragsregels en onafhankelijke MVO-richtlijnen

ABN AMRO laat duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) terugkomen in alle inkoopprocessen. Elke leverancier tekent onze “Gedragsregels voor leveranciers”. Hierin staan onder andere regels hoe de leverancier om moet gaan met werknemers, milieu, het respecteren van wet- en regelgeving en een veilige werkomgeving. Om duurzaamheid te meten en te borgen binnen het inkoopproces is ABN AMRO founding partner van FIRA. Met FIRA worden MVO ontwikkelingen bij leveranciers jaarlijks gevolgd, getoetst en vergelijkbaar gemaakt.

Liever verbeteren dan uitsluiten

Op basis van de FIRA-rating is ABN AMRO in staat om te kiezen voor de beste en meest duurzame oplossingen voor de bank. Als de leverancier nog geen FIRA-rating heeft, dan krijgt de leverancier de gelegenheid om aantoonbaar te verbeteren. ABN AMRO kiest bewust voor dit beleid, om zo onze ketenpartners aan te sporen verantwoord te ondernemen. We zien namelijk dat er altijd ruimte is om verder te verduurzamen.

Balanceren tussen duurzame keuzes en kostenbeheersing

Als grote onderneming is ABN AMRO ook een grote inkoper van talloze producten en diensten. Van kantoorartikelen tot koffie en van kantoorruimtes tot automatisering. Maar ook van uiteenlopende adviesdiensten op het gebied van bijvoorbeeld detachering, marketing of opleidingen. De bank is één van de grootste opdrachtgevers in Nederland.

Bij het inkopen kijkt de bank niet alleen naar de laagste kosten. In de selectie van leveranciers spelen ook duurzaamheid en innovatiekracht een rol. In onderstaande video gaat Marjolein Goense, Chief Procurement Officer, in op de ambities, impact en dagelijkse dilemma’s in de zoektocht naar een balans tussen duurzame keuzes en het beheersen van de kosten.

Meer informatie