Cross-sectoraal beleid

ABN AMRO heeft over drie belangrijke onderwerpen bankbrede verklaringen opgesteld: mensenrechten, klimaatverandering en dierenwelzijn. In de verklaringen hebben we vastgelegd hoe we omgaan met issues op deze gebieden. Ze gelden voor alle activiteiten van de bank en voor alle relaties die we aangaan met derde partijen die met deze activiteiten in verband kunnen worden gebracht.

Mensenrechtenverklaring

Mensenrechten respecteren is voor ABN AMRO een integraal onderdeel van verantwoord zakendoen. Wij willen voldoen aan wat de maatschappij van ons verwacht: iedereen bewust waardig behandelen.

Onze mensenrechtenverklaring​ (PDF 160 KB) is gebaseerd op internationale richtlijnen en conventies, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. De verklaring is van toepassing op al onze activiteiten, alle onderdelen van de bank en alle relaties met derden. Hiermee geldt de verklaring voor onze medewerkers, klanten, commerciële zakenrelaties en toeleveranciers. We werken continue aan advies en beleid om te zorgen dat de bank en haar zakenrelaties naar behoren de verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten nakomen.

Verklaring over klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan. ABN AMRO neemt dan ook haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en door onze CO2-voetafdruk te verkleinen.

Als deelnemer in de Nederlandse Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), hebben we afgesproken om onze eigen uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minstens 30% verlaagd te hebben vergeleken met 2005. Ook pakken we onze indirecte impact aan, onder andere door proactief producten en diensten te ontwikkelen die klimaatverandering tegengaan. Zo hebben we een ‘dealteam’ opgericht, speciaal voor de financiering van duurzame energie. Meer informatie over onze ‘Verklaring over Klimaatverandering​ (PDF 78 KB)’ vindt u in de pdf.

Klimaatstatement banken

ABN AMRO is mede-ondertekenaar van het Klimaatstatement Banken​ (PDF 576 KB). Hierin staat tien actiepunten waarmee CEO's van de deelnemende Nederlandse banken de sector en de maatschappij structureel duurzamer willen maken.

Dierenwelzijn Statement

We erkennen dat ABN AMRO als financiële dienstverlener in aanraking kan komen met negatieve impact op dierenwelzijn via onze zakenrelaties. Daarom hebben we een Dierenwelzijn Statement​ (PDF 253 KB) geschreven waarin we onze benadering ten aanzien van dierenwelzijn beschrijven, met speciale aandacht voor de onderwerpen: 

  • wilde dieren en bedreigde diersoorten
  • dierproeven en biotechnologie
  • dieren en entertainment
  • bont en wol
  • veeteelt en veetransport
  • visserij