Projectspecifiek beleid

Aan projectfinanciering kleven soms flinke risico's voor maatschappij en milieu, vooral in opkomende markten. Daarom past ABN AMRO de Equator Principles III toe. Zo verzekeren we ons ervan dat projecten die we financieren maatschappelijk verantwoord worden ontwikkeld en solide milieubeheer in de praktijk brengen. Met dit doel hebben we het Equator Principles-beleid opgesteld.

Equator Principles

Kapitaalverschaffers worden bij projectfinanciering vaak geconfronteerd met beleidsvraagstukken op het gebied van milieu en maatschappij, vooral in opkomende markten. ABN AMRO is een van de initiatiefnemers van de Equator Principles​ (PDF 117 KB). Sinds we deze richtlijnen hebben ingevoerd, zijn we verplicht alle projectfinancieringen te analyseren. Ook mogen we geen projecten financieren als de kredietnemer niet aan ons sociaal en milieubeleid voldoet.

Dankzij de Equator Principles kunnen we de sociale en milieuaspecten van projecten beter beheren en proactiever met deze materie omgaan. Leeft een kredietnemer de sociale en milieueisen niet na, en voldoet hij niet aan de verplichtingen uit hoofde van schuldfinanciering, dan zoeken we eerst naar een oplossing om hem weer aan de eisen te laten voldoen.

De Equator Principles gelden voor projectfinancieringen wereldwijd en zijn een gemeenschappelijk uitgangspunt voor de gehele commerciële bankensector. Onze processen zijn sinds 2014 volledig ingericht op basis van de herziene Equator Principles III.