Verantwoord belastingbeleid

We erkennen dat belastingen een belangrijke rol kunnen spelen in ons duurzaamheidsbeleid, dat er mede op gericht is onze financiële expertise in te zetten voor de samenleving. We streven naar een gematigd risicoprofiel op het gebied van belastingen, waarbij we ons te allen tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan relevante internationale normen.

Ons doel is te voldoen aan zowel de letter als de geest van de wet. We streven ernaar om aan iedere legitieme verplichting om informatie te leveren op eerste verzoek te voldoen. Met nationale belastingautoriteiten willen we sterke banden opbouwen op basis van transparantie en wederzijds respect en vertrouwen. We zetten geen belastingstructuren op die gericht zijn op belastingontwijking en werken hieraan ook niet actief mee; hetzelfde geldt voor belastingstructuren die geen commerciële inhoud hebben of niet voldoen aan de geest van de wet. Onze interne verrekenprijzen worden altijd vastgesteld op basis van marktconforme voorwaarden. Producten waarmee we klanten belastingvoordeel bieden, zijn slechts acceptabel wanneer deze producten transparant zijn, volledig voldoen aan de geldende regelgeving en niet in strijd zijn met het beoogde doel van deze regelgeving. We zijn transparant over ons belastingbeleid en we voldoen aan alle relevante regels op het gebied van transparantie.