Onze strategie

Onze klanten hebben gedurende hun leven kleine en grote dromen en ambities. We stellen onze financiële kennis en kunde ter beschikking zodat onze klanten greep krijgen op hun leven en hun doelen kunnen bereiken.

ABN AMRO kent vier strategische pijlers, die het fundament vormen voor ons doen en laten. Om onze langetermijnambities waar te kunnen maken, hebben we vier prioriteiten geformuleerd voor de middellange termijn. Daarnaast hebben we vier duurzame focusgebieden geformuleerd. 

Strategische basis voor de lange termijn

Het fundament voor onze langetermijnstrategie is stevig: we zijn klantgedreven, we zijn een bank met een gematigd risicoprofiel, we blijven investeren in de toekomst en we streven naar duurzame groei. 

Klantgedreven: Bij alles wat we doen, staat het financiële welzijn van de klant voorop. We gaan met onze klanten in gesprek om inzicht te krijgen in hun behoeften en streven naar duurzame klantrelaties. We leveren kwalitatief hoogwaardig advies en zetten technologie in voor een optimale dienstverlening aan de klant. 

Gematigd risicoprofiel: We voeren een prudent risicobeleid en brengen binnen onze activiteiten spreiding en focus aan. De kapitaalbuffers zijn hoog. We hebben een solide liquiditeitspositie en een schone, sterke balans. Daarnaast blijven we ons richten op kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen.

Investeren in de toekomst: We investeren in onze organisatie, systemen en diensten zodat we een innovatieve bank blijven waarmee klanten makkelijk zaken kunnen doen. We streven naar een divers personeelsbestand, dat een afspiegeling vormt van de samenleving waarin we zaken doen. 

Duurzame groei: We zijn bezig om onze producten, diensten en ons bedrijf verder te verduurzamen. Met regelmaat analyseren we zorgvuldig welke effecten dat heeft op onze klanten, ons personeel, onze investeerders en de maatschappij. De waarde die wij creëren voor deze stakeholders publiceren we in een integrale winst- en verliesrekening. 

Strategische prioriteiten voor de middellange termijn

Ter ondersteuning van onze langetermijnstrategie hebben we vier prioriteiten geformuleerd voor de middellange termijn: Versterken en verbreden van onze expertise, Verbeteren van de klantervaring, Innovatie en groei en Snel leveren.

We bedenken voortdurend nieuwe manieren om onze expertise te ontsluiten. Particuliere klanten bijvoorbeeld kunnen voortaan terecht bij een scheidingsexpert en seniorencoaches. Voor zakelijke klanten hebben we in toenemende mate sectorspecialisten beschikbaar. Ook stellen we ons netwerk open om zakelijke klanten bij elkaar te brengen.

Bankieren moet toegankelijk, gebruiksvriendelijk en eenvoudig zijn. De komende jaren willen we de klantervaring verbeteren door nog sterker in te zetten op digitalisering. Dat doen we door onze IT-organisatie anders in te richten, in nieuwe technologieën en startups te investeren en de krachten te bundelen met externe fintech-bedrijven.

ABN AMRO streeft groei door innovatie na. Klanten verwachten dit ook van ons. Wij zijn de eerste Nederlandse bank die zijn ontwikkelaarsportaal heeft opengesteld voor externe softwarebouwers. We doen ervaring op met blockchaintechnologie en we zijn bedrijven buiten de bank gestart zoals Prospery, New10 en Franx.  

We veranderen versneld en zijn bezig met een verdere digitalisering van onze producten en diensten. Tegelijkertijd wordt onze organisatie eenvoudiger met minder lagen en werken al 5000 collega’s agile in multidisciplinaire teams. Dit verkort de time-to-market van nieuwe producten en diensten. We kunnen dus snel leveren

Duurzame focusgebieden

ABN AMRO heeft vier duurzame focusgebieden: circulaire economie, klimaat, mensenrechten en sociaal ondernemerschap & inclusie. We onderschrijven de Sustainable Development Goals (duurzaamheidsdoelen) die de Verenigde Naties heeft gesteld voor het jaar 2030. 

We vinden het belangrijk dat een bank bij het zakendoen kijkt naar mensenrechten. Als we geld uitlenen, investeringen doen namens onze klanten of producten of diensten inkopen, zijn de guiding principles van de Verenigde Naties inzake bedrijven en mensenrechten onze leidraad. 

Sociale ondernemers werken aan een economie die voor iedereen voordeel oplevert. Ze hebben een grote impact op de maatschappij. ABN AMRO wil deze ondernemers verder helpen met financiering, financieel advies, coaching via de ABN AMRO Foundation en met investeringen van het ABN AMRO Social Impact Fund.

ABN AMRO stimuleert de overgang naar een circulaire economie en gaat proactief in gesprek met klanten die de stap naar een circulair businessmodel willen maken. In 2020 willen we 1 miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen financieren en 100 circulaire leningen hebben uitstaan.

ABN AMRO wil een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en het verminderen van CO2-uitstoot. In 2030 moeten alle huizen en kantoren die de bank financiert, gemiddeld een energielabel A hebben. ABN AMRO financiert ruim 10% van de Nederlandse bebouwde omgeving, die verantwoordelijk is voor 40% van de nationale CO2-uitstoot.

Waardecreatiemodel

Ons Waardecreatiemodel laat zien hoe we de middelen en expertise waarover we beschikken, gebruiken om waarde te creëren voor onze stakeholders. Het begint allemaal met de'input'; de belangrijkste hulpbronnen die we gebruiken om waarde te genereren. De output is de waarde die we creëren voor onze stakeholders en de manier waarop we die waarde delen met elke stakeholdergroep.

Bekijk ons Waardecreatiemodel 2017​ (PDF 50 KB) (Engelstalig).