Onze strategie

Our purpose

Ons doel is duidelijk: Onze klanten hebben gedurende hun leven kleine en grote dromen en ambities. We stellen onze uitgebreide financiële kennis ter beschikking zodat onze klanten greep krijgen op hun leven en hun doelen kunnen bereiken.

Onze strategische basis voor de lange termijn vormt de kern van onze strategie. Ter ondersteuning hiervan hebben we prioriteiten gedefinieerd voor de middellange termijn.

Strategische basis voor de lange termijn

Het fundament voor onze langetermijnstrategie is stevig: we zijn klantgedreven, we zijn een bank met een gematigd risicoprofiel, we blijven investeren in de toekomst en we streven naar duurzame groei. Hierop voortbouwend richten we ons de komende jaren op het leveren van expertise, digitaal gemak, innovatie, groei en het inrichten van een minder complexe organisatie die agile werkt.

433x433 Strategy client-drivenKlantgedreven: Bij alles wat we doen, staat het belang van de klant voorop. We gaan met onze klanten in gesprek om inzicht te krijgen in hun behoeften en streven naar duurzame klantrelaties. We leveren kwalitatief hoogwaardig advies en zetten technologie in voor een optimale dienstverlening aan de klant.

433x433 Strategy moderate risk profileGematigd risicoprofiel: We voeren een prudent risicobeleid en brengen binnen onze activiteiten spreiding en focus aan. We houden hogere kapitaalbuffers aan dan waartoe we wettelijk verplicht zijn. En we hebben een solide liquiditeitspositie en een schone, sterke balans.

433x433 Strategy invest in our futureInvesteren in de toekomst: We bouwen aan een ‘culture of excellence'. We willen positief erkend worden met onze standpunten over duurzaamheid en transparantie. We zijn bezig met een herinrichting van de IT-organisatie. Zodat we een innovatieve bank blijven waarmee klanten makkelijk zaken kunnen doen.

433x433 Strategy sustainable growthDuurzame groei: We willen onze bedrijfsvoering en activiteiten de komende jaren geleidelijk aan verduurzamen. Daarbij maken we gebruik van onze bewezen expertise en huidige marktpositie, uitgaande van ons gematigde risicoprofiel. Daarnaast blijven we ons doorlopend richten op kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen.

Strategische prioriteiten voor de middellange termijn

Ter ondersteuning van onze strategie op de lange termijn hebben we vier prioriteiten geformuleerd voor de middellange termijn: Versterken en verbreden van onze expertise, Verbeteren van de klantervaring, Innovatie en groei, en Snel leveren.

433x433-Bring valuable expertiseOnze expertise is onze kracht; met onze kennis en ervaring onderscheiden we ons van andere banken. In de periode tot 2020 willen we onze expertise verder ontwikkelen: we versterken en verbreden onze sector- en productkennis en zetten deze knowhow in om in meer landen groei te realiseren. Ook stellen we ons netwerk open om klanten bij elkaar te brengen.

433x433-Offer inspiring convenient experienceDe komende jaren willen we de klantervaring verbeteren door nog sterker in te zetten op digitalisering. Hoe? Door onze IT-organisatie anders in te inrichten, in nieuwe technologieën te investeren en de krachten te bundelen met fintech-bedrijven. 

433x433-Grow expertise innovate offeringDe komende jaren groeien we stapsgewijs: Zowel geografisch als in nieuwe sectoren voor Corporate Banking, en binnen Noordwest-Europa voor onze Private Banking-activiteiten. In het Retail Banking-segment worden aan MoneYou betaalopties toegevoegd, waardoor een volledig digitale totaalservice ontstaat, een innoveerder in Europa. Verder zijn we van plan om nieuwe, innovatieve digitale producten te introduceren voor Corporate Banking en Private Banking.

433x433 Strategy transcending topicWe veranderen versneld en zijn bezig met een verdere digitalisering van onze producten en diensten. Tegelijkertijd wordt onze organisatie eenvoudiger met minder lagen omdat we bankbreed agile gaan werken. Dit verkort de ‘time-to-market’ en hiermee kunnen we snel leveren.

Lees meer in ons jaarverslag 2016 (Engels)​ (PDF 8 MB)