Onze strategie

We hebben, om relevant en verantwoordelijk te zijn en te blijven, een duidelijke purpose gedefinieerd die ten grondslag ligt aan onze strategie en als leidraad dient bij verandering: ‘Banking for better, for generations to come’.

We streven ernaar duurzame waarde te blijven creëren voor al onze stakeholders. Met onze strategie willen we dan ook bouwen aan een bank die klaar is voor de toekomst en die zich kan aanpassen aan een snel veranderende economische en maatschappelijke omgeving. Centraal in die strategie staan de klanten van de bank. We willen ze helpen de overstap naar duurzaamheid te maken. Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers: klanten op weg helpen naar duurzaamheid, de klantbeleving opnieuw uitvinden en bouwen aan de bank van de toekomst.

Strategische pijler 1 - Klanten op weg helpen naar duurzaamheid

Wat is de achterliggende gedachte?
ABN AMRO wil bijdragen aan een duurzamere economie. We zien verduurzaming dan ook als een kans. Bedrijven stappen over op een duurzamer of een circulair model. En ook particulieren kiezen voor een duurzamere levensstijl, willen hun impact op het milieu verminderen. Onze rol? De klant op weg helpen naar nieuwe producten en bedrijfsmodellen die het welzijn van mensen verbeteren. We willen daarin een voorbeeldfunctie vervullen. Dat doen we met een verantwoorde aanpak van beleggen, met sterke ethische en integriteitsnormen en met een positieve impact op de samenleving.

Wat doen we?
ABN AMRO stelt meer duurzame financiering beschikbaar aan bedrijven. We investeren ook meer in duurzame energie. Via Missie 2030 helpen we klanten de energie-efficiëntie te verbeteren. Zowel thuis als op het werk. Samen met klanten verhogen we het aandeel duurzame beleggingen in de klantportefeuille, en voor klanten van onze private bank in Nederland is duurzaamheid al de standaardoptie.

Strategische pijler 2 - De klantbeleving opnieuw uitvinden

Wat is de achterliggende gedachte?
Onze taak is om aan de verwachtingen van de klant te blijven voldoen. Onze klanten verwachten een feilloze dienstverlening van ons. En we moeten het meteen goed doen, elke keer weer – als ze een lening aanvragen, een nieuwe rekening openen, een betaling doen of geld overmaken. Klanten willen 24 uur per dag online kunnen bankieren, ook via de mobiele telefoon en tablet. Willen we kunnen blijven concurreren, dan moeten we proactief adviseren en veilig bankieren aanbieden. Zonder gedoe.

Wat doen we?
We blijven investeren in digitalisering om onze dienstverlening aan de klant te verbeteren. Ondertussen werken we keihard aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van gegevens. In veel gevallen maken we bankieren nog makkelijker. We breiden ook onze selfservice functionaliteiten uit. Dit is in Nederland erg populair gebleken. We halen het papier uit onze processen: er hoeft geen ‘echte’ handtekening meer worden gezet. Door de digitalisering hebben we natuurlijk minder contact met de klant. Daarom hebben we speciale ‘real-time triggers’ geïntroduceerd om toch de vinger aan de pols te houden en de klant te blijven steunen. We kijken ook verder dan financiële diensten. Zo introduceren we nieuwe apps en breiden we videobankieren uit tot buiten de gebruikelijke openingstijden. We stoppen ook meer geld in FinTechs via ons private equity-fonds ABN AMRO Ventures,¹ dat een omvang heeft van EUR 100 miljoen. Voor hulp bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gaan we partnerships aan. Op die manier behouden we de relatie met de klant, en onze partners dragen nieuwe technologieën en oplossingen aan.

¹ Voorheen het Digital Impact Fund van ABN AMRO.

Strategische pijler 3 - Bouwen aan de bank van de toekomst

Wat is de achterliggende gedachte?
De realisatie van onze strategie vereist een hoge mate van efficiëntie. We moeten onze medewerkers bij de bank betrekken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en de kosten verminderen. We willen uitgroeien tot een organisatie die zich door haar purpose laat leiden. Een organisatie waar hoogwaardige prestaties worden geleverd, met een divers en inclusief personeelsbestand. Naleving van de regels (‘compliance’) geeft ons bestaansrecht – onze ‘licence to operate’. We nemen onze rol als poortwachter dan ook heel serieus. Tegelijkertijd breiden we onze capaciteit uit om de toenemende wet- en regelgeving te kunnen blijven bijbenen. We weten dat de klant veilig bankieren verwacht. Vandaar de nadruk op privacy en bescherming van gegevens.

Wat doen we?
ABN AMRO rationaliseert de productenportefeuille, stroomlijnt de processen, verandert het servicemodel en werkt aan een voortdurende ‘verjonging’ van de IT-systemen. Met nieuwe technologieën kan de bank steeds sneller en steeds beter reageren. We tillen onze activiteiten nog weer een trapje hoger wat betreft digitalisering en productiviteit. In het kader van de productrationalisatie veranderen we ons servicemodel en zorgen we voor evenwicht in de investeringen. We leveren onze producten en diensten nog zorgvuldiger en efficiënter. Bij de naleving van wet- en regelgeving zetten we kunstmatige intelligentie (AI) in. En met onze IT-transformatie zijn we op schema – door de samenvoeging van operationele IT-teams en softwareontwikkelaars in ons DevOps-programma worden we efficiënter. En we verlagen de kosten: we streven nu naar kostenbesparingen van EUR 1,1 miljard eind 2020.¹ Intern ontwikkelen we een personeelsbestand dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent: de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment. We zetten ons in om talent aan te trekken en te behouden en om te investeren in de werkplek met als doel een hogere productiviteit en betere medewerkerservaring.

¹ In vergelijking met 2015.