Trends en marktontwikkelingen

Changing behaviour

Veranderend klantgedrag
Mensen van alle leeftijden worden digitaal steeds vaardiger. Onze klanten - particulieren en bedrijven - willen controle hebben over hun financiële situatie en zelf bankieren. Zij verwachten van hun bank tools en producten waarmee ze altijd en overal en vanaf elk apparaat hun bankzaken kunnen regelen. Onze klanten beschikken over meer financiële kennis dan ooit en willen van hun bank toegevoegde waarde in de vorm van diepgaande, brede expertise. Toch mogen innovatie, snelheid en gebruiksgemak nooit ten koste gaan van de veiligheid en privacy van de klant. Onze klanten stellen steeds hogere eisen en we spelen daarop in met geavanceerde digitale en mobiele producten en diensten, een persoonlijke service, 24/7 webcare-ondersteuning en specifieke sectorkennis.

Increasing regulation

Meer regeldruk
De verhoogde regeldruk binnen de financiële sector is de status van trend voorbij - het is de nieuwe werkelijkheid. Toezichthouders verwachten van financiële instellingen dat ze altijd in staat zijn om een potentiële crisis het hoofd te bieden. Nieuwe of geactualiseerde regelgeving kan van grote invloed zijn op onze kapitaalpositie. We blijven ons dan ook richten op een efficiëntere inzet van onze middelen en een verdere versterking van onze kapitaalpositie. Regelgeving stelt ook eisen aan de organisatie en (markt)gedrag, wat de kosten binnen de sector omhoog drijft. Dit pakket aan regelgeving maakt deel uit van een bredere beweging binnen de branche om de financiële soliditeit en operationele veerkracht te versterken en verantwoord ondernemen en innovatie te bevorderen.

Disruptors and new entrants

Marktontregelaars en nieuwkomers
De technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit en dat zal de komende jaren zo blijven. Innovatie gaat door en consumenten, bedrijven en de markt verwachten dat financiële instellingen digitale producten en diensten aanbieden die ‘state of the art’ zijn. Waar de regelgeving van bovenaf druk zet op de bankensector, zijn er ook trends van onderop: nieuwe toetreders en ‘disruptors’, marktontregelaars. Fintechs en digitale innovatiebedrijven en crowdfunding platforms zullen de komende jaren blijven zorgen voor verandering binnen de financiële sector. ABN AMRO gaat de strijd aan, onder andere door fors te investeren in digitalisering en innovatie en via samenwerking met fintechs en startups.

Changing monetary conditions

Veranderend monetair klimaat
Vanwege de zwakke economische groei in Europa en het monetaire beleid van de ECB blijft de rente naar verwachting gedurende langere tijd laag. Dit blijft druk zetten op de marges op leningen en maakt het voor banken moeilijk om geld te verdienen op spaartegoeden. Deze ontwikkelingen zetten een rem op de winstcijfers binnen onze sector. Anderzijds zijn de fundamentele factoren in Nederland krachtig en profiteert de Nederlandse economie van het lage-renteklimaat - zoals blijkt uit de huidige hausse op de woningmarkt. Dus ondanks de zwakke economische vooruitzichten voor Europa en de lage rente zijn de prognoses voor de Nederlandse economie - inclusief de Nederlandse banken - rooskleuriger dan voor de rest van Europa.

Lees meer in ons jaarverslag 2016 (Engels)​ (PDF 8 MB)