Restrictief beleid voor transacties met sanctielanden

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hanteren restrictieve maatregelen tegen bepaalde landen. Deze sancties hebben een wijziging van activiteiten of beleid in die landen als doel. Daarnaast kunnen landen waarin ABN AMRO opereert ook zelf maatregelen opleggen.

Wat zijn sancties?

Sancties zijn maatregelen van de internationale gemeenschap tegen een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze zijn een manier om het gedrag van een land of bestuur te veranderen. Ze kunnen gelden voor een land, een organisatie of een persoon.

Voorbeelden van sancties zijn:

  • financiële beperkingen (kredieten, betalingen, documentaire kredieten)
  • algemene of specifieke handelsbeperkingen (in-en uitvoerverboden)
  • wapenembargo's
  • beperkingen op toelating (visum- of reisverbod)

Welke sanctieregelingen kunnen van toepassing zijn?

ABN AMRO houdt zich aan internationale sanctieregelingen waaronder de sanctieregelingen van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Daarnaast houdt ABN AMRO zich ook aan lokale sanctieregelgeving van landen waarin de bank actief is.
ABN AMRO heeft ook een eigen sanctiebeleid. Dit houdt in dat de bank in sommige gevallen een strenger beleid hanteert dan externe sanctieregelingen vereisen. Wij maken dit beleid op basis van onze eigen risicoanalyse.
Als klant kunt u te maken krijgen met sancties als u geld overmaakt naar of geld ontvangt van een persoon of bedrijf waartegen sancties van toepassing zijn.

Voor welke landen hanteert ABN AMRO op dit moment sanctiebeleid?

Op dit moment heeft ABN AMRO een strenger beleid betreffende de handel met onderstaande landen. Handelt u of gaat u handelen met 1 van deze landen? Dan verzoeken wij u om altijd vooraf contact op te nemen met de bank. Wij kunnen u dan informeren over de (on)mogelijkheden om transacties voor u uit te voeren. U beperkt daarmee het risico dat wij uw transactie niet uitvoeren op grond van wettelijke of interne bepalingen. Controleer regelmatig de website van ABN AMRO en van de autoriteiten zoals de VN, EU en VS. U weet dan zeker dat u over de meest actuele informatie beschikt.

Aanvullende beperkende maatregelen zijn momenteel van kracht op deze landen:

ISO Countrycode Country
CU Cuba
IR Iran
KP Noord-Korea
SY Syrië
Let op: in sommige gevallen maakt ABN AMRO gebruik van een of meerdere correspondentbanken om uw transactie uit te voeren. Onze correspondentbanken kunnen een ander sanctiebeleid hanteren. Dit kan inhouden dat uw transactie vertraging oploopt of niet wordt uitgevoerd.

Contact

Heeft u vragen over de sanctiemaatregelen van ABN AMRO? Neem contact op met uw adviseur of via 0900 - 0024.

Meer informatie over sancties

Op de volgende websites kunt u meer informatie over sanctiemaatregelen vinden: