Restrictief beleid voor transacties met sanctielanden

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hanteren restrictieve maatregelen tegen bepaalde landen. Deze sancties hebben een wijziging van activiteiten of beleid in die landen als doel. Daarnaast kunnen landen waarin ABN AMRO opereert ook zelf maatregelen opleggen.

Deze maatregelen betreffen onder andere:

  • financiële beperkingen (kredieten, betalingen, documentaire kredieten);

  • algemene of specifieke handelsbeperkingen (in-en uitvoerverboden);

  • wapenembargo's;

  • beperkingen op toelating (visum- of reisverbod).

ABN AMRO is verplicht zich te houden aan de wettelijke beperkende maatregelen. Daarnaast hanteren we in sommige gevallen een nog restrictiever beleid, gebaseerd op eigen risicoanalyses. Daarom zijn de mogelijkheden om via ABN AMRO transacties met deze landen te doen beperkt.

Overweegt u zaken te doen met landen waartegen beperkende maatregelen zijn afgekondigd? Dan verzoeken we u dringend om vooraf contact met ons op te nemen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat ABN AMRO transacties niet goedkeurt op grond van de wettelijke bepalingen en/of het daarvan afgeleide interne beleid. Bekijk ook regelmatig onze website en die van de bevoegde autoriteiten (onder andere de VN, de EU en de VS) om te controleren of uw informatie nog actueel is. 

Momenteel gelden er beperkende maatregelen - afgekondigd door de VN, de EU en de VS - voor onder andere deze landen: (Voor de landnaam staat de ISO landencode):

  • CU Cuba

  • IR Iran

  • KP Noord-Korea

  • SY Syrië

Een compleet overzicht is te vinden op de websites van de: