ABN AMRO: Vergoeding bij Vervroegd Aflossen hypotheken in lijn met AFM leidraad

Nieuwsbericht -

Op 14 juli 2016 is nieuwe regelgeving voor hypothecaire financiering in werking getreden. Hierdoor zijn de regels veranderd over de vergoeding die hypotheekaanbieders bij consumenten in rekening mogen brengen bij vervroegde aflossing van hypotheken. De AFM heeft nu een leidraad voor hypotheekaanbieders opgesteld waarin zij uitgangspunten formuleert voor berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen (VVA). Deze leidraad is vandaag (20 maart 2017) gepubliceerd.

Klanten die vervroegd extra of algeheel willen aflossen op hun hypotheek betalen hiervoor mogelijk een vergoeding aan de bank. De voorwaarden die ABN AMRO hiervoor heeft gehanteerd staan in de hypotheekovereenkomst tussen klant en de bank. Meer informatie is hier te vinden.

De AFM heeft bij de totstandkoming van de leidraad constructief met diverse partijen over dit onderwerp gesproken, waaronder ABN AMRO, over hoe die regels die op 14 juli 2016 van kracht werden, precies moeten worden geïnterpreteerd. Met de publicatie van de leidraad van vandaag is dat nu duidelijk geworden.

Deze duidelijkheid kan gevolgen hebben voor klanten van ABN AMRO die tussen 14 juli 2016 en 20 maart 2017 vervroegd hebben afgelost of het rentecontract hebben afgekocht en daarvoor een vergoeding hebben betaald. De bank gaat beoordelen of deze vergoedingen in lijn zijn met de uitgangspunten in de nu gepubliceerde leidraad. De bank zal teveel betaalde vergoeding terugbetalen aan haar klanten. Blijkt dat de bank een juiste of lagere vergoeding in rekening heeft gebracht? Dan respecteren we dit en blijven de al betaalde vergoedingen hetzelfde. Klanten hoeven zelf geen actie te ondernemen.

ABN AMRO verwacht in totaal circa EUR 5 miljoen te zullen uitkeren aan een nog nader te vast te stellen deel van de circa 15 duizend klanten die sinds 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald. Vanaf vandaag (20 maart 2017) zorgen wij ervoor dat de vergoeding die de consument betaalt minimaal in lijn is met de uitgangspunten van de leidraad zoals de AFM deze heeft opgesteld. In nagenoeg alle gevallen gaat dit goed, in een zeer beperkt aantal gevallen kan er door technische omstandigheden tot 25 maart 2017 een incorrecte berekening aan klanten worden verstuurd. Dat weten wij en we zullen klanten hier meteen van op de hoogte stellen en dit herstellen.

De uitgangspunten van de leidraad gelden ook voor personeelsleningen. De impact die de leidraad heeft op de VVA berekening van personeelsregelingen wordt op dit moment door ABN AMRO onderzocht. Wij willen daar zorgvuldig mee omgaan.

Bekijk de video

Aanvulling 26 juni 2018 naar aanleiding van AFM-onderzoek naar vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Op dinsdag 26 juni heeft de AFM een onderzoek uitgebracht over de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen door banken. Voor ABN AMRO staat bij de berekeningen het klantbelang voorop. ABN AMRO kiest de meest gunstige berekening voor klanten – in veel gevallen de systematiek die de bank met de klant zelf is overeengekomen. Als de AFM Leidraad gunstiger uitpakt voor de klant, dan kiest ABN AMRO de AFM Leidraad voor de berekening. Op basis van de steekproef van dossiers uit oktober 2017 heeft de AFM geconstateerd dat voor een aantal klanten de AFM Leidraad gunstiger kan uitpakken dan bij de door ABN AMRO gehanteerde systematiek. Een groot deel daarvan had ABN AMRO ruim voor de terugkoppeling van de AFM in juni 2018 zelf al vastgesteld en met terugwerkende kracht hersteld. Een belangrijk resterend punt is nog de VVA berekening bij klanten met een lineaire lening. Hiervoor is de AFM Leidraad gelijk of beter. Hoewel dit slechts enkele procenten van onze portefeuille betreft en het in de steekproef ging om kleine verschillen, zal ABN AMRO deze groep klanten met terugwerkende kracht uiteraard zo spoedig mogelijk herstellen. Nieuwe VVA berekeningen voor lineaire leningen zijn inmiddels in lijn met de Leidraad. De kleine groep klanten waarvan de betaalde VVA opnieuw zal worden berekend en geld terug krijgen, zijn inmiddels benaderd en geïnformeerd of zullen de komende maanden worden benaderd. Het is dus niet nodig voor klanten om zelf contact op te nemen met de bank, hoewel ABN AMRO graag haar aanpak en berekening aan haar klanten toelicht.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over wonen