Legal

Zowel buiten als binnen de bank verandert er veel. Wijzigingen in financiële wet- en regelgeving volgen elkaar snel op, de inhoud wordt complexer en zowel het publiek als de toezichthouders volgen ons kritisch. Hierdoor heeft de business steeds meer behoefte aan advies van en begeleiding door Legal. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het soort collega’s dat we bij Legal zoeken: specialisten op inhoud, partners in business.

Onze juridische specialisten ondersteunen vanuit hun deskundigheid, creativiteit en ervaring alle afdelingen bij het realiseren van hun doelstellingen. Daarbij leggen ze zich toe op het signaleren en terugdringen van juridische risico’s. Waarbij een onderdeel is, het beschermen van de reputatie van de bank.

Blijf je ontwikkelen

De buitenwereld verandert continu en in steeds hoger tempo. In zo’n dynamische omgeving is het belangrijk te blijven werken aan je kennis én je rol als business partner. Daarom investeert Legal in ontwikkel- en opleidingstrajecten, zoals het programma professionals@functions.