Privacy

Als u onze website bezoekt, kan ABN AMRO een aantal van uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken. Ook verzamelt ABN AMRO informatie over uw gebruik van onze website. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, geboortedatum, adres of  e-mailadres. We kunnen dit soort gegevens aan u vragen als u bijvoorbeeld een sollicitatieformulier invult op onze website.

Zorgvuldig gebruik

ABN AMRO bewaart en gebruikt persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Deze kunt u lezen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze doelen:

Binding Corporate Rules voor ABN AMRO Bank N.V.

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt regelmatig doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen vestigingen in de verschillende landen. ABN AMRO heeft hiervoor intern beleid opgesteld. Deze interne beleidslijn is gebaseerd op de Europese privacy richtlijn en wordt Binding Corporate Rules (BCR)​ (PDF 188 KB) genoemd.

In de BCR legt ABN AMRO de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij de doorgifte naar andere landen, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onze BCR zijn daarom ook volledig in overeenstemming met de strikte Europese privacy richtlijn.

De BCR voor ABN AMRO zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens en de relevante Europese privacytoezichthouders.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

We kunnen u een overzicht sturen met de gegevens die we van u hebben. Stuur uw verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) aan: 

ABN AMRO Bank N.V. 
Postbus 147
9700 AC Groningen

Kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ABN AMRO vragen de gegevens aan te passen. Neem hiervoor contact op met ons Advies en Service Centrum, 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

Het waarschuwingssysteem van de bankensector

Om de veiligheid van ABN AMRO en de bankensector te bevorderen, hebben de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand ooit fraudeerde, probeerde te frauderen of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector.

Lees meer over dit waarschuwingssysteem.