ABN AMRO en uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen.

Voor een aantal apps of websites van de bank kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens afwijkt van wat wij beschrijven in deze privacyverklaring. In die gevallen vindt u een andere privacyverklaring in de app of krijgt u aanvullende informatie bij de specifieke online dienst. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan. 

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Bent u klant van ons of heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacyverklaring voor u. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt of een van onze apps gebruikt. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die niet een overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie we onze diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven, of van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van deze bedrijven. We mogen ook gegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld  borg  staan voor klanten van ABN AMRO. 

Om betalingen mogelijk te kunnen maken, verwerken we gegevens van personen met wie we geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van degene aan wie u geld overmaakt die een bankrekening heeft bij een andere bank. 

Bent u een van deze personen? Dan is deze privacyverklaring ook voor u bedoeld. 

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Stuur dan een email aan privacy.office@nl.abnamro.com

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is: ABN AMRO Bank N.V. 

Lees verder

01 Wat zijn persoonsgegevens?
02 Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?
03 Waarvoor gebruikt ABN AMRO uw persoonsgegevens?
04 Het gebruik van persoonsgegevens met of zonder uw toestemming
05 Onze groep en uw persoonsgegevens
06 Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken
07 Gebruik van uw persoonsgegevens voor Direct marketing 
08 Profilering
09 Geautomatiseerde besluitvorming
10 Beveiliging van uw persoonsgegevens
11 Uw persoonsgegevens buiten Europa
12 Hoe bepalen wij hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren?
13 Welke rechten heb ik?

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de privacyverklaring. Wij helpen u graag. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de afdeling Klachtenmanagement. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op een ander moment nalezen?

Onze privacyverklaring opslaan of printen? U kunt het complete document​ (PDF 140 KB) en de begrippenlijst​ (PDF 33 KB) downloaden. 

Wijziging van de privacyverklaring

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt de privacyverklaring aangepast en informeren wij u daarover. Wij vermelden dat op onze website of in de app. 

Binding Corporate Rules voor ABN AMRO Bank N.V.

Hieronder treft u twee versies van de Binding Corporate Rules (BCR’s) aan. De eerste versie uit 2012 is goedgekeurd door de bevoegde toezichthouders in lijn met de destijds vigerende privacywetgeving.

De tweede versie bevat een update met toevoegingen conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze tweede versie heeft ABN AMRO ter update aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens bij inwerkingtreding van de AVG.

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt regelmatig doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen vestigingen in de verschillende landen. ABN AMRO heeft hiervoor intern beleid opgesteld. Deze interne beleidslijn is gebaseerd op de Europese privacy richtlijn en wordt Binding Corporate Rules 2012 (BCR) en Binding Corporate Rules 2018​ (PDF 169 KB)​ genoemd.

In de BCR legt ABN AMRO de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij de doorgifte naar andere landen, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onze BCR zijn daarom ook volledig in overeenstemming met de strikte Europese privacy richtlijn.