Nog geen zicht op stabilisatie

Blog -

Silhouette wereldkaart

Wereldwijd blijven de financiële markten onrustig. De aandelenmarkten zijn de afgelopen week per saldo gedaald en beleggers vluchten nog steeds in veilig geachte staatsobligaties. De economische effecten van een Brexit zijn nog onzeker en de olieprijs is gedaald.

Hoewel de aandelenkoersen de afgelopen week per saldo wereldwijd zijn gedaald, is er geen sprake van echte paniek. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Na Japan, Duitsland en Zwitserland, is ook in Nederland de 10-jaarsrente - zij het heel kort op woensdag - onder de 0% gedoken. In Zwitserland was dat zelfs het geval met looptijden van 50 jaar, waardoor er geen staatsleningen zijn met een positief rendement. Er bestaat momenteel veel onzekerheid over de mate waarin de rest van de Europese economie door de Brexit wordt geraakt. De krimp van de Duitse industrie, die deze week bekend is gemaakt (in mei een daling van 1,3% ten opzichte van april), was weinig hoopgevend. Het is een cijfer van voor de Brexit, maar in de komende maanden zal het daardoor zeker niet beter worden. 

In het Verenigd Koninkrijk zelf begint de economie ernstig te verzwakken. Volgens Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, droogt de kapitaalinstroom snel op en de vastgoedsector - vooral in Londen - ondervindt grote problemen. Een recessie lijkt in het Verenigd Koninkrijk onvermijdelijk. Wij verwachten niet dat de rest van Europa in een werkelijke recessie terecht zal komen, maar de groei is niet sterk en zal onder de geschetste omstandigheden zeker niet fors herstellen. De olieprijs is in anticipatie daarop de afgelopen dagen gedaald tot onder de 47 dollar per vat. De Amerikaanse economie staat er wat dat betreft beter voor. Het sentiment onder inkoopmanagers in de dienstensector is in juni iets gestegen en daarbinnen viel vooral de deelindex van de werkgelegenheid in positieve zin op. Die stond in mei net onder 50 en steeg in juni tot net boven 50. 

Inmiddels doemt een nieuw probleem op voor de Europese economie en dat is de Italiaanse bankensector. Deze is de afgelopen jaren veel minder geherkapitaliseerd dan de banken in de rest van Europa en de banken hebben ook nog eens veel slechte leningen op hun balans staan. Premier Renzi heeft een voorstel gedaan om de banken met publieke middelen te steunen, maar binnen de regels van de nieuwgevormde bankenunie is dat niet (meer) toegestaan. Aandeelhouders en obligatiehouders zullen eerst een bijdrage aan de redding moeten leveren. Het betreft nu nog hoofdzakelijk kleinere banken, maar door het tegenpartijrisico kunnen ook grotere banken worden geraakt.

Weinig bedrijfsspecifiek nieuws op de aandelenmarkt

Hoewel de aandelenkoersen de afgelopen week per saldo wereldwijd zijn gedaald, is er geen sprake van echte paniek. De dagelijkse dalingen waren over het algemeen beperkt van omvang. De onzekerheden zijn meer op macro-economisch vlak, dan bedrijfsspecifiek. Toch heeft Brexit wel degelijk effect op individuele bedrijfsbeslissingen. Zo heeft Tata Steel zijn plannen om Britse bedrijfsonderdelen te verkopen voorlopig in de ijskast gezet. Een bedrijfsbericht dat niet met de Brexit te maken heeft, was het nieuws dat het Chinese Midea - een bedrijf dat elektrische apparaten produceert en 135.000 werknemers heeft - het Duitse Kuka wil overnemen. Dat stuit overigens op problemen bij de Duitse autoriteiten, omdat Kuka als een van de belangrijkste robotproducenten ter wereld van strategisch belang wordt geacht. 

Veel meer specifiek bedrijfsnieuws van belang was er de afgelopen week niet. De koersdalingen moesten dan ook hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de heersende risico-aversie. Als gevolg van de grote onzekerheden met betrekking tot de economische vooruitzichten en - mede daardoor - neerwaarts bijgestelde winstverwachtingen voor 2017. Omdat die onzekerheden in de Verenigde Staten minder groot zijn dan in Europa, bleven de koersdalingen op de Amerikaanse beurzen beperkt tot ongeveer 0,5% (de Nasdaq sloot donderdag zelfs 0,3% hoger dan vorige week vrijdag). In Continentaal Europa varieerden de dalingen van 1,5% in Zwitserland, tot 5,3% in Italië, waar vooral de bankaandelen onder druk stonden. De Eurostoxx-600 stond donderdag ruim 3% lager dan vorige week vrijdag. De AEX bevond zich met een daling van een kleine 3% in de middenmoot en sloot donderdag op 426,33. Op vrijdagmorgen bewoog de index zich net boven de 427 punten.

Resultatenseizoen van het tweede kwartaal gaat van start

De komende week zal ook weer sterk worden gelet op hoe de macro-economie zich in de landen van het Europese continent houdt. Daarnaast zal de komende week het resultatenseizoen voor het tweede kwartaal van dit jaar van start gaan. De productiecijfers, die de komende week in de Europese Unie worden gepubliceerd, betreffen nog de maand mei en daarin is de invloed van een Brexit dus nog niet zichtbaar. Het betreft de Europese Unie als geheel en Italië. Daarnaast zijn er gegevens te verwachten over de Nederlandse detailhandelsverkopen in mei. Verder zullen er in veel landen gegevens over de inflatie in juni verschijnen, te weten de Europese Unie als geheel, Frankrijk, Duitsland en Italië. Belangrijk is dat het bestuur van de Bank of England donderdag bij elkaar komt en besluiten zal nemen over de rente en over een uitbreiding van het opkoopprogramma van obligaties. Uit de Verenigde Staten verwachten we nieuwe gegevens over de industriële productie, de detailhandelsverkopen en de inflatie in juni en voorlopige cijfers over het consumentenvertrouwen in juli van de universiteit van Michigan. In China tenslotte verschijnen er de komende week nieuwe gegevens over de inflatie, de investeringen, de industriële productie en de verkopen in de detailhandel (allemaal over juni). Daarnaast zullen er cijfers worden gepubliceerd over importen en exporten (eveneens juni) en een eerste schatting van de economische groei in het tweede kwartaal. 

Over het tweede kwartaal worden de komende week de eerste bedrijfsresultaten gepubliceerd. Traditiegetrouw trapt aluminiumproducent Alcoa op maandag het resultatenseizoen af. Verder staan Kinder Morgan, Delta Airlines en de financiële dienstverleners BlackRock, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup en US Bancorp op de agenda. Het eerste Europese bedrijf dat resultaten publiceert is Swatch. 

Maar eerst kijken we met enige spanning uit naar cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid en werkloosheid over juni, die vrijdagmiddag om half drie verschijnen. Als u dit leest zijn die al bekend. Gezien de positieve andere indicatoren van de arbeidsmarkt, die afgelopen week bekend werden, hebben we positieve verwachtingen. Een stijging van de werkgelegenheid met tenminste 160.000 lijkt realistisch.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs