2015: iedereen in actie voor een betere wereld

Blog -

Samenwerkend businessteam drijft tandwielen aan

In 2000 stelden de Verenigde Naties voor het eerst een ontwikkelingsagenda voor de hele wereld vast. Daarmee committeerden ze zich tot 2015 aan de Millennium Development Goals (MDG’s): acht doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, moeder- en kindersterfte, basiseducatie en de strijd tegen dodelijke ziektes als hiv en malaria. Om ook voor de komende vijftien jaar de internationale inzet voor een betere wereld te garanderen, zetten de VN afgelopen vrijdag hun handtekening onder zeventien nieuwe doelen. Een ambitieus streven, waar ABN AMRO graag aan bijdraagt.

De wereld staat voor grote uitdagingen die je nooit in je eentje aankunt Ghislaine Nadaud Ghislaine Nadaud Senior Advisor Risk, Advisory & Monitoring, afdeling Duurzaam Bankieren

Succes MDG’s smaakt naar meer

De acht MDG’s uit 2000 kwamen tot stand via een bestuurlijk proces binnen de VN. In de eerste plaats waren ze gericht op nationale overheden, die zich beloofden in te zetten voor een eerlijkere verdeling van de welvaart, betere gezondheidszorg en elementair onderwijs voor iedereen. Niet alle doelstellingen werden behaald, maar de resultaten na vijftien jaar zijn indrukwekkend. Zo is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, sinds 1999 gedaald van 1,9 miljard naar 836 miljoen. Gemotiveerd door deze successen heeft de VN nu nieuwe doelen opgesteld voor 2030: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De lat ligt hoog voor 2030

De SDG’s beslaan meer onderwerpen dan de doelen uit 2000: zo zijn duurzaamheid, milieuvriendelijke energie, schoon drinkwater, veilige en groene steden en duurzame productie en consumptie nieuwe thema’s voor de komende vijftien jaar. Daarmee raken ze niet alleen de derde wereld, maar ook Westerse landen. Daarnaast zijn de ‘klassieke’ doelstellingen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en gelijke rechten voor mannen en vrouwen een stuk ambitieuzer. De VN wil bijvoorbeeld niet de extreme armoede halveren, maar alle vormen van armoede tegengaan. Deze ambities leveren een groter aantal doelen op dan in 2000: zeventien in totaal, met maar liefst 169 beleidsindicatoren.

Van overheid tot burger: iedereen doet mee

De SDG’s kwamen tot stand via verschillende grootschalige consultatierondes met ontwikkelingslanden, ngo’s, bedrijven, wetenschappers en burgers. Ze zijn dan ook universeel: deze keer moeten niet alleen alle overheden zich committeren, maar wordt er ook van bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers verwacht dat ze zich voor de doelen inzetten. Het Westen wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen: ook Nederland moet meer gaan doen op het gebied van groene energie, duurzame consumptie en productie en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Geld komt niet uit één spaarpot

Om de SDG’s te halen, is veel geld nodig. De Wereldbank en het IMF stellen dat de doelen ‘geen miljarden, maar biljoenen’ kosten. Schattingen variëren van 2 tot 4,5 biljoen per jaar: ongeveer vier procent van het wereldwijde BNP. Afgelopen juli bereikten de wereldleiders tijdens een top in Addis Abeba overeenstemming over de financiering van de SDG’s. Maar alleen ‘traditionele’ ontwikkelingssamenwerking is onvoldoende. Andere geldstromen, zoals investeringen van bedrijven, fiscale hervormingen en de aanpak van belastingontwijking moeten ook bijdragen aan de financiering van de SDG’s.

Bijdrage bedrijfsleven cruciaal

Om de SDG’s te verwezenlijken, is het bedrijfsleven dan ook hard nodig. De aanpak van maatschappelijke vraagstukken gaat hand in hand met economische groei. Bedrijven dragen met hun investeringen in ontwikkelingslanden bij aan ongeveer 60% van het BNP, 80% van de kapitaalstroom naar de landen toe en ongeveer 90% van de banen. Maar hun bijdrage reikt verder dan alleen een financiële. Door verantwoord te ondernemen, duurzaam te produceren, mensenrechten na te leven en respectvol om te gaan met het milieu, dragen bedrijven ook bij aan het behalen van de SDG’s. Bovendien zijn zij de motor achter nieuwe technologieën en innovaties.

Nederlandse bedrijven hebben handtekening gezet

In september 2014 ondertekenden ruim zeventig Nederlandse maatschappelijke organisaties en bedrijven samen met minister Ploumen het ‘Post-2015 Charter’: een verdrag dat verschillende stakeholders aan elkaar koppelt. Ook ABN AMRO zette haar handtekening, naast onder andere Unilever, DSM, Philips, CNV International, Oxfam Novib en True Price. De ondertekenaars committeerden zich zo aan de doelstelling om cross-sectorale partnerschappen aan te gaan om de SDG’s te halen.

ABN AMRO zet zich in voor SDG’s

De zeventien werelddoelen raken iedereen, zeker ook ABN AMRO. Als financiële instelling zijn we wereldwijd actief en investeren we in veel sectoren. Dat we daarmee een bijdrage leveren aan economische ontwikkeling, daarvan zijn we ons bewust. Daarom hanteren we een duurzaam financierings- en investeringsbeleid, waarbij we rekening houden met de risico’s die samenhangen met klimaatverandering, mensenrechten en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.

Toch zijn er een paar SDG’s die de bedrijfsvoering van ABN AMRO specifiek raken. Aan deze doelen kunnen we dan ook in grote mate een positieve bijdrage leveren. Direct, via onze eigen bedrijfsactiviteiten. Maar ook indirect, via onze klanten.

Vier pijlers voor een betere wereld

De duurzaamheidsstrategie van ABN AMRO bestaat uit vier pijlers. Elk van hen heeft een positieve impact op de SDG’s.

Pijler 1: Duurzame bedrijfsvoering

 • SDG 5: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, empowerment van vrouwen en meisjes
 • SDG 8: Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Door een duurzaam, inclusief HR-beleid te voeren met aandacht voor diversiteit en arbeidsomstandigheden, dragen we bij aan twee belangrijke SDG’s: gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes, en inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Bovendien proberen we onze ecologische voetafdruk te verkleinen; een belangrijke opmaat naar duurzame consumptie en productie.

Pijler 2: Klantbelang centraal, bouwen aan duurzame relaties

 • SDG 7: Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 • SDG 16: Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

Via financieringen heeft ABN AMRO invloed op de verduurzaming van de energiemarkt. Zo is dit jaar begonnen met de bouw van het Gemini Windpark, ten noorden van de Waddeneilanden. ABN AMRO heeft een deel van het project gefinancierd, dat over twee jaar anderhalf miljoen mensen van duurzame energie zal voorzien. Daarnaast helpen we particuliere klanten duurzame maatregelen te nemen in hun woning met het energiebesparingskrediet. Op het gebied van veiligheid dragen we bij door de privacy van klanten te beschermen en de veiligheid van internetbankieren te garanderen.

Pijler 3: Financiële expertise inzetten voor de maatschappij

 • SDG 4: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 • SDG 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Via de ABN AMRO Foundation en het programma Partner van de Toekomst helpen we mensen, van jong tot oud, hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en bekronen. Daarnaast begeleiden we sociale ondernemers en beleggen we met eigen middelen in sociale ondernemingen, onder andere via een Social Impact Bond. Ook stimuleren we onze medewerkers om mensen in een kwetsbare positie of achterstandssituatie vrijwillig te helpen met hun financiële kennis.

Pijler 4: Duurzaam financieren en beleggingsadvies

 • SDG 2: Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 • SDG 6: Schoon water en sanitair voor iedereen
 • SDG 12: Duurzame consumptie en productie
 • SDG 14: Berschermen van duurzaam gebruik van oceanen en zeeën
 • SDG 15: Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Wanneer klanten een kredietaanvraag doen, beoordelen we hun investering op ecologische, sociale en ethische risico’s. Ook toetsen we of klanten voldoen aan duurzaamheidsstandaarden, zoals de OECD Guidelines en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Daarbij kijken we niet alleen naar de eigen activiteiten van de klant, maar ook naar de hele productieketen.

Stakeholderdialogen, rondetafels en conferenties

Tot slot zetten we ons in voor meer samenwerking tussen verschillende partijen. Daarmee sluiten we aan op SDG 17: samenwerken aan de werelddoelen. Leveranciers, investeerders, ngo’s en spelers uit de wetenschap en politiek zijn onmisbaar om ons duurzaamheidsbeleid vorm te geven. We gaan dan ook samen met deze stakeholders in dialoog over thema’s als mensenrechten, klimaat, integriteits- en compliancebeleid en transparantie. Daarnaast zijn we partnerschappen aangegaan met SHIFT, MVO Nederland, True Price en Circle Economy. Samen zetten we ons in voor bijvoorbeeld mensenrechten, een beter milieu en circulaire economie.

Kritisch op klantketens

Via conferenties proberen we bewustzijn te creëren en ervaringen uit te wisselen over uiteenlopende duurzaamheidsthema’s. We nodigen klanten uit voor rondetafelgesprekken over ketenverantwoordelijkheid en de rol van financiële instellingen bij bijvoorbeeld mensenhandel. Via kennissessies, sectorrapporten en duurzaameheidsgidsen als Sustainable Fashion en de Sustainable Diamond Jewellery Guide, gaan we met klanten het gesprek aan over duurzaamheid. Door kennis te delen en inzicht te geven, stimuleren we klanten om de impact op mens en milieu in hun hele (productie-)keten te verbeteren.

Tot slot

De SDG’s hebben als doel de wereld een betere plek te maken. ABN AMRO streeft ernaar een betere bank te zijn die bijdraagt aan een betere wereld. Door de SDG’s te onderschrijven en ons in te zetten voor de doelen waarop we als bank impact hebben, nemen we onze verantwoordelijkheid als financiële instelling. De SDG’s zijn ambitieus, de uitdagingen groot. Door met verschillende partijen de handen ineen te slaan en een schakel te zijn tussen stakeholders, werkt ABN AMRO aan de werelddoelen, én aan een betere wereld.

Op 9 december organiseert ABN AMRO een internationale mensenrechtenconferentie.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs