Circulaire economie draagt bij aan VN-doelen

Blog -

Zakenman kijkt naar verbonden wereldkaart

In september 2015 zijn de VN zeventien doelen overeengekomen, die de wereld binnen nu en vijftien jaar tot een leefbaardere en betere plek moeten maken: de Sustainable Development Goals. Veel grote organisaties, waaronder ABN AMRO, hebben zich gecommitteerd aan deze SDG’s. Aan ons de taak om deze duurzame agenda te vertalen naar concrete acties en bij te dragen aan het gezamenlijke motto: end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all.

Door circulair te bouwen, dragen we bij aan innovatie en een veerkrachtige infrastructuur. Richard Kooloos Richard Kooloos Hoofd Duurzaam Bankieren

De SDG’s zijn ontworpen door een werkgroep van de VN en vervangen de Milleniumdoelen uit 2000. Belangrijkste verschil is dat SDG’s ook zijn gericht op problemen in niet-ontwikkelingslanden. Voorbeeld: ‘Steden en menselijke nederzettingen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer maken.’ Beleidsmakers en professionals binnen het duurzaamheidsvak kennen de SDG’s, maar ik heb het idee dat ze daarbuiten minder bekend zijn. Voor ons als bank vinden we het belangrijk om de SDG’s zo concreet mogelijk toe te passen in ons handelen en ze daardoor iets dichterbij te brengen.
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Duurzame impact zo groot mogelijk

Veel van wat we doen als bank draagt al bij aan de SDG’s. Als het aan mij ligt, brengen we focus aan, zodat onze duurzame impact zo groot mogelijk is. We kunnen niet aan alle SDG’s evenveel bijdragen. Maar het gaat erom welke impact je kunt maken. Binnen ABN AMRO kijken we daarom goed welk effect onze diensten, producten en eigen bedrijfsvoering hebben. In de keuze welke duurzame initiatieven we starten, geven de SDG’s ons veel houvast. Daarin staan namelijk per doel concrete targets. Impactvolle initiatieven die bijdragen aan de belangrijkste wereldproblemen: daarop zou de focus moeten liggen wat mij betreft.

Impactvol bijdragen aan SDG’s door circulair te bouwen

Eerder heb ik al geschreven over de circulaire economie. Een thema dat heel toepasbaar is in een sector waarin we zeer actief zijn: vastgoed. Door circulair te bouwen, dragen we bij aan ‘innovatie en een veerkrachtige infrastructuur’ (SDG9) en maken we ‘steden duurzamer’ (SDG11). Aan de hand van een aantal voorbeelden laat ik zien welke rol een bank kan spelen om de circulaire economie te versnellen. En zo kan bijdragen aan de SDG’s.

Ondernemen in de circulaire economie vraagt om een andere mindset. Van producenten, consumenten, maar ook van banken. Om grondstoffen in een gesloten systeem zo lang mogelijk te gebruiken en zo min mogelijk weg te gooien, zou je kopen bijvoorbeeld kunnen vervangen door leasen. De consument gebruikt een product, de maker blijft eigenaar. Is een product aan vervanging toe? Dan least de gebruiker een nieuwe en neemt de producent de oude in.

Financiële knelpunten binnen de circulaire economie

Omdat de producent baat heeft bij een maximale waarde van het product, zal hij het zo ontwerpen dat het lang meegaat en weer makkelijk uit elkaar te halen is. Zodat hij zo veel mogelijk kan hergebruiken, verwerken of verkopen. En zo min mogelijk hoeft weg te gooien. Eén probleem: de fabrikant moet langer op z'n geld wachten en moet daardoor de productie voorfinancieren. Daarin kunnen wij als bank een rol spelen. Niet alleen door circulaire producenten leningen te geven, maar juist door met ze mee te denken over gezonde financiële oplossingen.

Samenwerken voor een duurzame oplossing

Zo zijn we in gesprek met een producent van kantoormeubelen. Zij leveren bureaus, stoelen en kasten, onder andere aan de overheid. Zou deze producent overgaan naar het aanbieden van een werkplek als dienst in plaats van het verkopen van kantoormeubelen, dan heeft hij een financieringsprobleem. We werken samen aan een oplossing die dit probleem wegneemt en deze nieuwe constructie wel mogelijk maakt. Financieringsrisico’s worden hierin vanzelfsprekend goed bekeken.

Stap voor stap naar een gesloten economie

Ook in de bouwsector kun je het idee van een gesloten economie toepassen. Naast ons hoofdkantoor in Amsterdam komt een nieuw paviljoen, waarin we zo veel mogelijk circulaire technieken toepassen. Het project levert veel nieuwe ideeën en lessons learned op die we kunnen inzetten voor het realiseren van onze duurzame vastgoed ambities. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Met een gebouw waar we als gebruiker van de duurzame functies profiteren en dat dient als een heel tastbaar voorbeeld voor onze klanten.

Circulair bouwen, flexibel gebruiken

Een belangrijk voordeel van een circulair pand is de flexibiliteit door gebruik van losse componenten. Als gebruikerswensen veranderen, pas je het gebouw makkelijker aan. Een fabriek wordt zo relatief simpel omgebouwd tot een hotel. Bouwen in een krimpgebied wordt daarmee in een keer wel aantrekkelijk. Met beperkte kosten, verplaats je het gebouw relatief eenvoudig naar een omgeving waar er wel vraag is. De losse onderdelen zijn in ieder geval altijd verkoop- of recyclebaar. Dat maakt een investering in circulaire projecten qua rendement erg interessant. Zeker voor partijen als woningcoöperaties en vastgoedinvesteerders.

Samenwerken aan een betere wereld

Ontwikkelaars moeten heel goed nadenken over vorm en functie en daarom is het belangrijk dat alle partijen vanaf het begin nauw samenwerken. Dat zie je ook bij de ontwikkeling van ons paviljoen. Sustainable Development Goal 17 luidt: Revitalize the global partnership for sustainable development. Misschien zit daarin wel een van onze belangrijkste bijdragen. Met 400.000 zakelijke klanten zijn we onderdeel van een enorm netwerk binnen Nederland. Met slimme ondernemers, innovatieve start-ups en betrokken stichtingen en ngo's. Waar het kan, linken we ideeën, mensen en kennis aan SDG-vraagstukken.

Je duurzame buurman

Ik snap dat de SDG's abstract zijn voor veel mensen, maar wat we doen is heel concreet. Onze duurzame activiteiten zijn daar volgens mij mooie voorbeelden van. Misschien zijn ze voor jou ook dichterbij dan je denkt. Want ook al woon je niet naast de circulaire hotspot The Valley in Hoofddorp, ongetwijfeld staat een van de 20.000 gebouwen waarvoor we een duurzamheids analyse hebben gemaakt wél in jouw buurt.

Meer weten over de circulaire economie? Lees ook onze Circular Economy Guide​ (PDF 4 MB).

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs