Duurzaam beleggen, waarom zou je het niet doen?

Blog -

Zakenman in een bos

Klimaatneutraal vastgoed, fairtrade-chocola en textiel vrij van kinderarbeid. We worden kritischer en vragen als maatschappij om duurzame alternatieven. Deze trend zie je ook terug in keuzes rond vermogen. Duurzaam beleggen bijvoorbeeld is steeds vaker een serieuze vervanging van traditionele beleggingsportfolio's. Financieel rendement blijft een belangrijke prestatiemaat voor een belegging, maar de impact op mens en milieu is dat inmiddels net zo goed. Maar wat is duurzaam beleggen precies, en waarom is het belangrijk?

Investeren in duurzame bedrijven is een positieve, financiële bekrachtiging van hun goede werk. Solange Rouschop Solange Rouschop Sustainability Manager ABN AMRO Retail & Private Banking

Maatschappelijk verantwoord beleggen voor acht miljard mensen

De Verenigde Naties verwachten dat de wereldbevolking in 2030 naar ruim 8 miljard bewoners is gegroeid. We hebben meer monden te voeden en huizen te bouwen, wat een enorme druk legt op onze leefomgeving: zowel voedsel- als goederenproductie zorgen voor CO2-uitstoot en schaarste van grondstoffen. Daarnaast zijn de productieketens nog lang niet vrij van maatschappelijke problemen, zoals slechte arbeidsomstandigheden. Door de ecologische impact van ons handelen, staat het water straks aan onze lippen. Om problemen van morgen het hoofd te bieden, moeten we ons gedrag vandaag aanpassen. Dat geldt ook voor de manier waarop we beleggen.

Duurzaam beleggen, wat is het precies?

Bij duurzaam beleggen kijkt een bank niet alleen naar de verwachte financiële opbrengst afgezet tegen de risico's, maar ook naar de ESG-impact (environmental, social & governance) van een bedrijf of product. Uiteindelijk heeft elke geïnvesteerde euro, direct of indirect, impact op mens en milieu. Een duurzaam beleggingsfonds bijvoorbeeld zal geen geld investeren in bedrijven die betrokken zijn bij  schendingen van bijvoorbeeld mensenrechten.

Door een rating te geven aan bedrijven, fondsen en andere beleggingsproducten, kunnen banken inzichtelijk maken hoe duurzaam een belegging is. Gangbaar is om die rating te baseren op
ESG-criteria. Heeft een organisatie bijvoorbeeld een heel duidelijk duurzaam beleid en handelt het ernaar? Dan kan een bank besluiten dat bedrijf aanmerking te laten komen voor een duurzame belegging.

Keuzes maken is invloed uitoefenen

Door bewust te kiezen waar je in belegt, oefen je indirect invloed uit op de activiteiten van de organisatie waarin je investeert. Banken kunnen die keuze faciliteren voor beleggende particulieren door bedrijven zorgvuldig te screenen op hun gedrag en te besluiten om ze wel of niet op te nemen in het beleggingsaanbod. Zijn ondernemingen structureel betrokken bij vervuilende of onethische activiteiten, dan kunnen banken ervoor kiezen ze niet te adviseren aan klanten en ze niet op te nemen in beheerportfolio’s.

Andersom geldt hetzelfde; bedrijven en producten kunnen ook juist worden opgenomen in portfolio’s om hun positieve activiteiten. Wanneer klanten duurzaam willen beleggen, kunnen ze zelf of via een mandaat hun geld beleggen in bedrijven en fondsen die verantwoord omgaan met mens en milieu.
Bijvoorbeeld doordat ze een duidelijk beleid hebben opgesteld over ESG-aspecten en daarnaar handelen. Neem DSM, dat continu innoveert en producten als tweedegeneratie-biobrandstoffen op de markt brengt waarmee klanten hun ecologische voetprint kunnen verkleinen. Of Heineken, dat duurzaam omgaat met waterverbruik bij de productie van bier. Investeren in dat soort bedrijven is een positieve, financiële bekrachtiging van hun goede werk.

Het rendement van duurzame beleggingen

Financieel gezien hoeft een duurzame belegging niet onder te doen voor een traditionele belegging. Geen enkele reden dus om duurzaam beleggen links te laten liggen, zelfs als winst je primaire focus is. Sterker nog, juist de zorgvuldige keuzes van bedrijven met een lange termijn focus zouden wel eens een succesindicator kunnen zijn. Goed bestuur zorgt voor een gezonde onderneming én verkleint de kans op incidenten die kunnen leiden tot financiële en reputatieschade. Neem de desastreuse gevolgen voor de koers van aandelen BP na de olieramp in de Mexicaanse Golf.

Duurzame bedrijven hebben de toekomst

Vergeleken met traditionele zijn duurzame bedrijven een stuk beter voorbereid op de toekomst. Je ziet het terug de in beleggingsrendementen van deze ondernemingen en de verantwoorde wijze waarmee ze met de wereld omgaan. Daarmee dragen ze bij aan oplossingen voor problemen die ons allemaal aangaan. Of je nu voor duurzaam kiest of niet: onze overtuiging is dat beleggers vooral zelf moeten beslissen. En dat een verantwoorde keuze een financiële nooit in de weg hoeft te staan. ABN AMRO biedt in ieder geval veel mogelijkheden. Kortom, waarom zou je het níet doen?

Waarom niet 100% duurzaam beleggen?

Op verjaardagen krijg ik wel eens de vraag waarom we als bank dan niet 100% duurzaam beleggen. Begrijpelijk. Ik noem altijd twee redenen. ABN AMRO heeft een groot en breed publiek. Een deel daarvan wil volledig duurzaam beleggen en die kans bieden we ook, onder andere door producten aan te bieden uit onze joint venture Triodos-MeesPierson. Andere klanten beleggen echter in een veel breder scala aan producten die we wel beschikbaar willen hebben. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we door onze omvang – en dus invloed – veel impact hebben als we met bedrijven in gesprek gaan over verduurzamen. Door ze uit te sluiten, ontneem je jezelf de mogelijkheid om je invloed te laten gelden. Zonde. Hoe krachtig het revolutionaire middel van exclusion ook lijkt, de evolutionaire aanpak van verbetering kan op de lange termijn een groot effect hebben.

ABN AMRO maakt het mogelijk voor een breed publiek

In 2015 is de ABN AMRO Duurzaamheidsindicator uitgebreid met onder andere het criterium duurzaam beleid. De indicator geeft op een vijfpuntsschaal aan hoe bedrijven omgaan met ESG-aspecten. De beoordeling maken we op basis van onafhankelijke informatie van Sustainalytics en onze eigen inschatting van beleid en mogelijke controverses. De duurzaamheids-rating maken we inzichtelijk voor klanten, zodat ze makkelijker duurzame keuzes kunnen maken. Ook wanneer zij beleggen in ‘gewone’ aandelen. Kortom, ABN AMRO houdt zich over de breedte bezig met duurzaam beleggen. In één keer erin duiken kan, maar voorzichtig voelen wat de temperatuur van het water is ook.

Duurzaam beleggen wordt uiteindelijk mainstream

Duurzame beleggingen zijn in opmars; ik zie het voor m'n neus gebeuren. Online en via de beleggingsadviseurs komen duurzame beleggingsproducten ook bij onze klanten vaker onder de aandacht. Het is een samenspel van bewuste keuzes. Bedrijven kijken goed naar de impact van hun bedrijfsvoering, banken wegen zorgvuldig af welke beleggingen ze aanbieden en klanten beslissen waar hun geld wel of niet terechtkomt.

De financiële wereld kan absoluut bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke en ecologische problemen. Er komt een dag dat duurzaam beleggen mainstream wordt. Hoe snel dat gaat, hangt af van veel factoren. In een volgende blog ga ik daar graag verder op in. We zetten als sector absoluut de nodige stappen. Laten we ook realistisch zijn: verandering kost tijd en energie. Maar het is de inzet waard. Ik hoop dat we in de nabije toekomst zullen vragen: ‘Duurzaam beleggen, waarom nu pas?

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs