Kassa over slapende tegoeden

Nieuwsbericht -

Gestapelde munten in zonlicht

Het tv-programma Kassa besteedt zaterdag 16 januari aandacht aan slapende tegoeden.

Als er sprake is van een slapend tegoed dan keert ABN AMRO dat op verzoek altijd uit, ook na de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar. Er moet dan wel sprake zijn van een tegoed. Er is niet automatisch sprake van een slapend tegoed als iemand in het bezit is van een oud spaarbankboekje dat niet is afgestempeld. Spaarbankboekjes zijn namelijk eind jaren ‘70/begin jaren ‘80 vervangen door spaarrekeningen en saldi zijn daar naar overgegaan.

Als een klant een oud spaarbankboekje van een (rechtsvoorganger van) ABN AMRO heeft waarvan hij wil weten of de tegoeden nog bij ABN AMRO op een rekening staan, zullen wij eerst nagaan naar welke spaarrekening de tegoeden van het spaarbankboekje destijds zijn overgeboekt, en of het tegoed nog op een spaarrekening staat.

Als de spaarrekening nog actief is, zal de klant weer toegang tot deze spaarrekening worden gegeven. Het kan ook zijn dat de desbetreffende spaarrekening is opgeheven. Als dat op verzoek van de klant zelf is gebeurd, is het tegoed van de spaarrekening aan de klant uitbetaald dan wel naar een andere rekening overgeboekt. In dat geval is er geen sprake van een slapend tegoed. Als blijkt dat de spaarrekening op initiatief van de bank is opgeheven (b.v. naar aanleiding van een opschoonactie van rekeningen die niet meer gebruikt zijn), zullen wij nagaan of er tegoeden van de betrokken spaarrekening naar een tussenrekening van de bank zijn geboekt en er sprake is van een slapend tegoed. Als wij op deze tussenrekening nog een tegoed aantreffen, zal dit tegoed aan de rechthebbende worden uitgekeerd. Als wij geen tegoeden aantreffen op de tussenrekening is er geen tegoed meer om aan de klant uit te keren.

Als een spaarrekening wordt opgeheven, dan betekent dat dat er geen saldo meer op staat. Een rekening kan namelijk niet worden gesloten als er nog een tegoed is. Voor de opheffing van de rekening wordt het tegoed opgenomen of overgeboekt naar een andere rekening.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO